אאא

שר האוצר אביגדור ליברמן הכריז, כחודש לאחר שנכנס ללשכתו, על תוכניתו החדשה לסבסוד במעונות היום. הדבר העיקרי בתוכנית היה הפגיעה האנושה באברכי הכולל, בעלי האמצעים הדלים ממילא, שמעתה ידרשו לשלם מחיר מלא על מעונות יום, עניין שיכול לפגוע גם בעבודת נשותיהם.

נדגיש כי לעת עתה ההחלטה טרם יצאה לפועל ומתקיימים דיונים באשר להחלתה על האברכים כפי שהכריז ליברמן, אבל השינוי בסעיפים הקיימים בלבלו את המשרדים המעורבים ויצרו בעיה מהותית לקראת פתיחת שנת הלימודים בחברה הכללית: הורים הזכאים לסבסוד במעונות היום, סבסוד הניתן על מגוון סיבות, עוד לא יכולים להיכנס ולהזין את פרטיהם במערכת המחשוב, כך שהם ייאלצו לשלם מחיר מלא עד הודעה חדשה.

האחריות לסבסוד נתונה, מהחודש האחרון, תחת זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, אחרי ששר החוץ יאיר לפיד הכריע בוויכוח בין שרי מפלגתו, שרת הכלכלה אורנה ברביבאי ושר הרווחה מאיר כהן, באשר לשאלה מי יהיה אחראי על זרוע זו. אך, כאמור, זרוע זו עובדת בשיתוף פעולה עם משרדים שונים, אשר כולם יוצרים יחד את הקריטריונים לזכאים לסבסוד, בהם משרד האוצר, משרד החינוך ומשרד הרווחה. דיונים הללו, שעדיין מתנהלים, יוצרים את הבעיה.

כדי להגיע לפשרת ביניים החליטו במשרד הכלכלה כך: הורה לילד שכבר קיבל סבסוד במעונות היום בשנים שחלפו ימשיך לקבל את אותו הסבסוד עד שתיפול ההכרעה באשר לקריטריונים, כך שאברכי הכולל יקבלו לעת עתה את הסבסוד כפי שהיה בשנה שעברה. התשלום יועבר ישירות ממשרד הכלכלה למעונות היום, כך שההורים ישלמו פחות ולא יצטרכו לדרוש החזרים. לעומת זאת, הורה לילד שזה עתה נכנס למעונות ישלם מחיר מלא, גם אם לתפיסתו הוא זכאי, וכאשר תתקבל החלטה, והיה נמצא והוא אכן זכאי – הוא יקבל את ההחזר למפרע.

מזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה נמסר לגלי צה"ל, שעקבה אחרי הנושא במסגרת תוכניתה "יהיה בסדר": "אנו פועלים לתשלום מקדמות לארגונים המפעילים את המעונות על מנת שיתנו את הסבסוד להורים הזכאים לכך. מבחני התמיכה עוברים עדכון בימים אלו ומחייבים היערכות נרחבת ואנו פועלים כדי לפרסמם בהקדם האפשרי".