אאא

חודש אלול: בבית הכנסת של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, תקע היום (שלישי) בנו שיבל"א, בשופר שעלה יחד עם סבו לפני 90 שנה.

הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין זצ"ל - אביהם של הגאונים רבי גרשון שיבל"א ואחיו הגאון רבי יעקב זצ"ל, עלה עם משפחתו באוניה לארץ ישראל - לפני כ-90 שנים.

במזוודה הקטנה, הוא לקח עמו מעט חפצים אישיים, חומש ויקרא, מסכת בבא קמא, ושני שופרות קטנים ורזים שעובדו למינימום הניתן, כדי שלא יתפוס מקום רב.

הבוקר כאמור, תקע נכדו, הגאון  רבי יצחק אדלשטיין - באותו שופר מיתולוגי, בבית הכנסת גאולת ישראל ברמת השרון.