אאא

מסכת ביצה, דף י"ז - השיעור בעברית:   

 

מסכת ביצה, דף י"ז - השיעור באידיש:  

 

מסכת ביצה, דף י"ז - השיעור באנגלית: