אאא

מסכת ביצה, דף כ"ג - השיעור בעברית:  

 

מסכת ביצה, דף כ"ג - השיעור באידיש: 

 

מסכת ביצה, דף כ"ג - השיעור באנגלית: