אאא

חלק שני: גילוי האור האלוקי ברגעי הסתרה – 'איה'???

לאחר שבפרק הראשון מה עובר על האדם ברגעי 'חושך' והסתרה.

בפרק זה נלמד איך מיישמים את הדברים בפועל.

ובסיום הפרק – מדריך מקוצר לגילוי ההסתרה – גזור ושמור.

תהליך מעשי לגילוי ההסתרה - ברגעי 'חושך'!

# 'אל מסתתר' – אומר הבעל שם טוב הקדוש, שברגע:

 שהאדם יודע ומאמין שהקב"ה מסתתר שם - אין זה הסתרה כלל!

כשהאדם יודע, שגם ברגעי הניסיון הללו - יש חיות אלוקית, מיד 'יתפרדו פועלי און' - הרע נופל למטה, ומתגלה ה'אור' והחיות האלוקית (לקט אמרי פנינים).

ברגעים אלו, האדם חייב להחיות את עצמו, מהאמונה השורשית והבסיסית, שאומרת, ש'מלוא כל הארץ כבודו' - הקב"ה נמצא בכל מקום וזמן, ואז יאמר בפיו:

הקב"ה כאן איתי, ולעולם הוא לא - עזב אותי!

הוא נמצא איתי, גם ברגעים שהוא - 'אל מסתתר'!

וכל רצונו של ה' יתברך:

שאגלה וארגיש את נוכחותו גם – ברגעי 'חושך' אלו.

# החיפוש מביא גאולה, צעקת - 'איה מקום כבודו':

בזמנים אלו, מגלים את הקב"ה ע"י – הצעקה:

'איה מקום כבודו'? איפה אתה ה' הטוב?

צעקת ה'איה' – מגלה את הנוכחות האלוקית החבויה! 

תדבר - ותאמר לה' יתברך:

אני יודע שגם עכשיו אתה - נמצא איתי, ואני:

רוצה, כוסף ומבקש להרגיש אותך - עכשיו!

בזמן שאני מרגיש – שאתה מסתתר ממני!

עצם העובדה שאתה מתחיל לחפש – זה הפתח לישועה!

החיפוש, מביא את הגילוי – ואתה בדרך לישועה!

# נח"ל - אל תיפול בדעתך: ברגעים שהכל - חשוך לך! ואין לך שום אור! ושום כח וחשק לעבוד את ה' יתברך, תזכור מה אתה צריך לעשות:

נח"ל – נפשנו חיכתה לה'.

רק לצעוק לצפות, לחפש ולקוות לה' יתברך, והוא - יושיע אותך!

# תצעק מתוך אמונה ו'ידיעה' ברורה!

בלי לחשוב או להרגיש כלום!

לא חייב לחשוב או להרגיש משהו עכשיו!

כי בזמן זה, אתה – בניסיון! אתה - בהסתרה!

וטבעי – שתרגיש רק חושך ואפילה!

ולכן, העיקר – לדבר ולצעוק לה' יתברך!

תצעק, שאתה יודע – שאתה לא לבד!

ותבקש שיוריד ממך את - ההעלם וההסתרה!

תצעק, אני יודע שאין אתר פנוי מיניה, וכל העולם מלא אלוקותך, אנא, אל תסתר פניך ממני...

אני לא רוצה לטעות או להתבלבל מהמצב הזה.

תעזור לי, שהידיעה שאתה תמיד איתי:

תחדור חזק לליבי – והלב שלי ירגיש אותך איתי!

# תזכור שהדעת נעלמת - בזמנים אלו: ההסתרה, מסתירה מאיתנו  את כל הידיעות:

שלמדנו, ידענו או דיקלמנו - עד היום!

אל תתרגש מכך, זה - נורמלי וטבעי!

ולכן, חייב במהלך החיים, לחזק את האמונה הבסיסית, התמימה והפשוטה, ולזכור – שבזמן ניסיון:

אנו לא מבינים – כלום! ולא זוכרים – כלום!

יש לך בנשמה - גרעין בסיסי של אמונה!

ופשוט - תצעק – מתוכו - ומכוחו!

# קח פסקי זמן -כדי לבנות קשר טוב ויציב עם האמונה:

כל אחד חייב לאפשר לעצמו, פסקי זמן לישוב הדעת, אחרת:

בזמן ניסיון – הוא יהיה אבוד!

ישנם פסוקי תפילה שמחזקים אותך?

תכתוב אותם, ושים במקום, שתוכל – לשלוף בעת הצורך!

# תשחרר תרפה – תנשום אלוקות! במהלך חיי היום יום, חייב:

תשחרר תרפות, תרגע ותתחיל לנשום - אלוקות!

צריך לשנן ולחזור על פסוקים שמחזקים את האמונה ובטחון בה' יתברך, ואת:

האמונה בהשגחה הפרטית המדויקת שיש עלי – בכל רגע!

ואת האמונה - שאין 'רע' יורד מהשמים!

והכל טוב - ולטובה, ורק:

שברגעי ההסתרה, הטוב – נמצאה בהעלם ובהסתר.

# והתוצאה? השמחה הופכת, לחלק - בלתי נפרד ממך:

שמחה אמיתית לאט לאט - חודרת בלב, והלב מרגיש שהוא רק רוצה להודות על הטוב שקיים.

הלב מרגיש, שכל חסר, עוד - יושלם, כי יש מישהו שדואג לך תמיד, ואתה ממש - "כגמול עלי אימו".

ראית תינוק שדואג – מה יאכל בארוחה הבאה?

# העליה ברגעי ניסיון: מ'מוחין' דקטנות עולים – ל'מוחין' דגדלות:

אתה נמצא במצב של - 'מוחין דקטנות'!

המח מתרוקן! והדעת - נסתרת ונעלמת!

מה אתה צריך לעשות עכשיו?

# האמנתי – כי אדבר: רק שינון וחזרה בעקביות על משפטי אמונה, גורמים לידיעה השכלית:

לרדת ולחדור גם - לידיעת הלב, ולהצליח להתקבע - בלב באמת!

שינון וחיזוק האמונה – דיבורי אמונה תמידיים:

משחררים את השכל ההגיוני שאוחז בטבע, ומאפשרים לאמונה האמיתית הפשוטה – למלא את הלב.

האדם מתחיל להרפות ולהרגע, וחוזר לישוב הדעת, וכך הוא עולה:

למצב האידיאלי של - 'מוחין דגדלות'!

וכך, ברגעי ניסיון, האדם זוכר שמדובר, רק - בניסיון!

ומצליח לעמוד בניסיון – ויודע מה הקב"ה מצפה ממנו, והוא:

מצליח להתגבר על יצרו וטיבעו הבסיסי - ועושה רצון ה'!

העמידה בניסיון – מעלה אותנו לדרגה הבאה!

מזל טוב וברוך הבא – ל'קומה' גשמית ורוחנית גבוהה יותר!

קבל שפע ברכות וישועות - בגשמיות וברוחניות!

# תחילת צמיחת הישועה - חיזוק הרצון והכיסופין: התהליך הזה הוא:

 תחילת הישועה של האדם, מכאן - מתחיל התיקון.

עיקר התיקון של האדם, הוא - לחזק את הקשר עם הקב"ה:

לכסוף, לבקש ולחפש את ה' יתברך - בכל מקום!

ולצעוק אליו בפשטות:

'איה מקום כבודו' – איפה אתה ה'?

# צעקת 'איה מקום כבודו' – מולידה אמונה יותר חזקה ויציבה: האדם מחזק את האמונה, ומשקיע מאמץ להאמין שהקב"ה נמצא - איתו עימו ואצלו בכל רגע ומצב!

חיזוק ידיעת הלב, וחיזוק הקשר עם הקב"ה, הוא - המבחן שלך!

ברגעים אלו, מתעוררת באדם:

אמונה חדשה, שהיא יותר – חזקה ויציבה!

אשריו ואשרי חלקו!

# כל ניסיון – מכניס בך עוד חיות אלוקית: התהליך הזה, מלמד:

להכניס את הקב"ה, לעוד מקומות בחיינו:

שעד היום – שהיו חשוכים!

מקומות שהשארנו אותם ל'יד המקרה' - בלי חיות אלוקות!

וכל זה יכול לקרות, רק אם תסכים לדבר:

דיבור אמיתי לה' יתברך – ותפסיק לצפצף ולנאום תאוריות!

תדבר, ממש כמו שמדברים - לידיד נפש קרוב ואמיתי!

תשתף את הקב"ה - בגילוי לב!

בכל מה שעובר עליך - אל תסתר דבר!

התהליך הזה יצמיח וירומם אותך, ותוכל – להגביה עוף 'אל על'!

# התבודדות ודיבור תמידי עם ה' יתברך: כדי לעבור את זמני הניסיון בהצלחה, צריך להשקיע בקשר תמידי עם ה' יתברך, ולא רק בזמני התפילות.

להתרגל - לדבר ולהשיח את ליבך.

כן! זה לא תהליך שקורה ברגע אחד!

אבל, רק כך מתחזקים קשרי הלב הדקים - לאבא בשמים!

בנית הקשר נעשית שלב אחרי שלב...

אבל, אם לא מתחילים, זה – לא יקרה אף פעם!

גם המסע הכי ארוך, מתחיל – בצעד הראשון!

# "לב טהור... ורוח נכון חדש בקירבי": לאט לאט, מגיעים לטהרת הלב, ולאמונה תמימה ופשוטה, שהקב"ה:

הוא שמנהיג את - ספינת חיינו!

הוא שאוחז - בהגה של הספינה!

גם אם ים חיינו - סוער וגועש!

# חידוש הקשר – 'טל תחיה': ואז – קשרי האהבה, האמונה והיראת שמים אט אט מתחזקים, ובנשמה:

מתעורר געגוע ל'משהו' - טהור ואמיתי!

לקשר ולדבקות עמוקה - לה' יתברך.

# מתגלה ניצוץ הנשמה - ה'חלק אלוק ממעל': רק בצורה הזאת, ניתן:

לחזק את האמונה השורשית, ולבסס אותה!

נכון! ברגעים אלו אתה עדיין במצב של 'תוהו ובוהו'!

ואתה עדיין נמצא בניסיון – וקשה לך!

# אור 'איה מקום כבודו' – עצום גדול וקדוש: האור שמתגלה בעקבות צעקת – 'איה מקום כבודו' הוא:

האור האלוקי - הכי עוצמתי וגבוה שיש!

האור הכי טהור - וקדוש שקיים! רק שהוא – מכוסה וצפון!

הוא חייב גם להיות מכוסה!  כי הוא:

האור הכי - עוצמתי וגרעיני שיש בעולם, ולכן:

הוא אור שנגנז - עבור כל אחד מאיתנו, עוד:

מששת ימי 'בראשית'!

סיום: היה מתיש לקרוא את שני המאמרים? מסכים!

מדריך מקוצר ברגעי 'חושך' – גזור ושמור!

לע"נ נחל נובע מקור חכמה אמונה ושמחה רבי נחמן בן פייגא ושמחה, זכותו תגן עלינו, ועל כל ישראל, אמן!