אאא

מסכת ביצה, דף כ"ה - השיעור בעברית:  

 

מסכת ביצה, דף כ"ה - השיעור באידיש: 

 

מסכת ביצה, דף כ"ה - השיעור באנגלית: