אאא

פרשת לך לך: אם אלך – בטוח אגיע?

דמיין לעצמך, שהקב"ה נגלה אליך - ואומר לך:

"לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך"

מה המחשבה הראשונה שהייתה עולה לך? ומה היית עושה?

המחשבה הנורמלית היא:

וואוו!!! לעזוב הכל - ופשוט ללכת? באמת? בטוח?! רגע!

רגע, בטוח שהקב"ה התכוון אלי? באמת? כן!

רגע, יש לי הכל: בית כמו שחלמתי, המכונית מחכה בחניה, הקריירה די מוצלחת, ילדים... בעצם, לא חסר לי כלום!

אז, עכשיו לקום וללכת?...

ואברהם אבינו? פשוט – קם והלך!

"וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'".

הוא אפילו לא מהרהר או מתלבט, הוא – יוצא והולך!

וזה, התהלך לפני והיה - תמים...

'תמים' - קשה, עד בלתי אפשרי בדורנו...

 "אחד היה אברהם" - תראה את עצמך אחד!

"אחד היה אברהם" – הוא האמין בתמימות לדברי ה', וזכה:

"ויאמין בה' – ויחשבה לצדקה".

"מעשה אבות - סימן לבנים"! התורה – נצחית!

סוד הנצח והנצחיות של עם ישראל, בכל הדורות, הוא - התמימות.

היום, המילה 'תמים' מתפרשת: 'פרייר', 'מנותק', 'רחפן'... מדומיין.

להיות 'תמים'? מה זה דורש ממני?

תמים – שלמות והשלמה עם מציאות ה'!   

תמימות – היא שלמות! מי רוצה להיות חצוי - ולא שלם?

בכל תחומי חייך, אתה שואף לשלמות, והאמונה שלך גם - שלמה?

מהי השלמות או התמימות - הזאת?

תמימות היא - קבלת מציאות חיי, מתוך:

אמונה ושמחה, בהשלמה, ובאהבה!

אתה מאמין - שמציאות חייך הכי טובה בשבילך.

אתה מאמין – בלי להבין! אתה מבין ששכלך - מוגבל!

אתה מאמין – שהכל טוב מוחלט! ולא – כמעט טוב!

אתה מאמין – שהכל אצלך מושלם! ולא – כמעט מושלם!

שלמות האמונה – השכל מעל השכל!

בשביל לחיות בתמימות, צריך להגיע לשלמות האמונה, שהיא:

'השכל מעל - השכל'  וזו – התמימות! כי:

'במקום שנגמר השכל, שם - מתחילה האמונה' - השלמות!

תמים נוסח תשפ"ב - אפשרי?

התורה - תמימה ונצחית! "תורת ה' תמימה – משיבת נפש"!

להאמין ולעשות רצון ה' כרצונו – זו תמימות!

"התהלך לפני - והיה תמים" הקב"ה מבקש מאברהם:

אל תביט אחורה – לך קדימה בתמימות!

ואברהם אבינו - הולך!

רוצה להבין איך מצליחים ללכת בתמימות?

תדמיין לרגע, שאתה הולך בדרך חשוכה עם חברך, ורק לחברך יש פנס, שאורו מאיר רק לו - את הדרך, ויש לך:

בחירה! האם ללכת אחרי חברך? או לא לסמוך עליו...

אופציה נוספת: להישאר בחושך לבד, ולקחת סיכון, ששודדים יתקיפו אותך, וישדדו את כל כספך...

ההליכה אחר החבר בתמימות, הופכת את החבר:

למנהיג שהולך לפניך, מכוון אותך ומאיר לך - את הדרך!

רק אם תדע ותרגיש שהקב"ה נמצא בקביעות:

'איתך – עימך – ואצלך'  וסמוך אליך - כל הזמן, תוכל ללכת - בתמימות!

תבטח ותאמין בקב"ה, והוא יראה לך את הדרך – ליעוד חייך!

השמחה - תוצאה של הליכה עם המנהיג האמיתי!

אומר מוהרנ"ת: "מי שליבו שלם עם ה', ואמונתו חזקה, ומאמין שהכל מתנהג רק כרצונו יתברך – אזי, הוא בשמחה תמיד".

ומה תוצאות השמחה? ממשיך מוהרנ"ת:

"ואין לו שום דאגה ופחד משום דבר שבעולם" (הל' כלי היין, הל' א', א').

אברהם אבינו – האמין בתמימות! ולכן:

'צעד'בשמחה בדרך - שהקב"ה הוליך אותו, גם – בלי לראות אותה!

והוא ידע והרגיש איך יד ה', ההשגחה העליונה - מלווה אותו בכל פסיעה ופסיעה.

גם אתה רוצה - לפסוע בדרכו?

'תמים' לא מחפש להבין – זה אפשרי?

'תמים' – מוותר על מה שמקובל ומובן בשכל האנושי.

חז"ל אמרו: "כל המתמים את עצמו – הקב"ה מיתמם עמו" (נדרים ל"ב), אומר מוהרנ"ת: מי שיודע שאין לו שלמות, אך הוא מרגיש שהוא כן חי מתוך 'שלמות', זוכה:

הקב"ה - מיתמם איתו!

אתה שמח למרות שחלומות חייך – לא התגשמו?

אתה מוכן לקבל את רצון ה', ולדעת:

שמציאות חייך – הכי טובה ומושלמת עבורך?

אתה 'תמים'! ותזכה שהקב"ה - יתמם עימך:

ישלים לך כל חסרונך - בצורה הכי מושלמת!

כלל חשוב: הקב"ה משלם ב'מזומנים' – למאמין ולבוטח בו!

להיות תמים – מה זה אומר?

מסופר על חסיד ברסלב מהדור הקודם, שיצא להתבודדות בערבות אוקראינה הקפואה, בקור של מינוס שמונה עשרה מעלות!

אבל: לא היה לו מעיל... הלך החסיד בין העצים והתפלל:

ריבונו של עולם, או שתביא לי מעיל, או:

שתיתן לי 'דעת' - להסתדר בלי מעיל...

בום! המשפט הזה, יכול להיות 'סטיקר' שילמד אותך:

מה שהקב"ה חושב שאני צריך – יש לי!

מה שאין לי – כנראה שאני לא צריך!

רק שלי אין 'דעת' להבין זאת...

וזה צריך - דעת בהירה וברורה מתוך אמונה תמימה ושלמה!

כשתגיע ל'דעת' ויהיה לך אמונה: יהיה לך - הכל!

מציאות חיי – ברגע זה, מושלמת! והכי - טובה עבורי!

כמה אמת, כמה תמים - ככה קשה!

'אין לי את זה' – איפה 'קונים' אמונה?

"האמנתי כי אדבר" – תדבר אמונה, בדיבור ישיר עם הקב"ה, תבקש:

"וידעת היום - והשבות אל לבבך" – שיחזק לך את האמונה בלב, ולא רק שתמשיך 'לצפצץ' אמונה!

אלא – תאמין באמת ובתמימות – בשלמות!

הלב יסרב לשתף פעולה – אל תוותר לו! תמשיך לדבר!

מי שמאמין בקב"ה – מדבר איתו...

אתה לא מדבר? סימן שאתה לא מאמין...

'השמיעני את קולך' – הקב"ה מחכה ושומע את תפילתך!

תבקש במתנת חינם... 'טהר ליבי לעובדך באמת'...

זה מצריך קצת: התבטלות ענווה וכניעה... לרצונו של מלך העולם,

רק על ידי דיבור תמידי על אמונה:

תזכה למתנת האמונה – בשלמות!

האמונה בטוב האלוקי, היא - הישועה

דיבורי האמונה, מביאים לנפש ולנשמה – נוחם, שלווה ורוגע, והם:

מאירים ומחדירים ובך - 'שכל עליון', שהוא: הישועה שלך!

תחשוב רגע, האם אבא מיליונר יחסיר משהו מבנו יחידו אהובו?

כשתבין שהקב"ה רוצה לתת לך, את מה שהכי טוב עבורך, תבקש:

להאמין בתמימות ולשמוח במציאות חייך, גם בלי להבין אותה!

דווקא  מה'אין' - צומחת ומתחזקת  האמונה!

'לקנות' אמונה - זה קשה, ויש ימים שאפילו ממש - 'בועטים'!

איך מחזיקים מעמד? צריך להמתין קצת בסבלנות - בסוף זה מגיע!

ההמתנה - 'למען לנסותך' – הכל ניסיונות!

תזכור: 'ה' איתו, עימו ואצלו'!  אתה אף פעם - לא לבד!

הקב"ה ממתין איתך ביחד, ומבקש, רק – עוד קצת...

ההמתנה היא מתנת - חיזוק 'שרירי' האמונה!

ה'המתנה' היא 'מתנה' – אותן אותיות.

והיא נקנית - בדם יזע ודמעות! לא יום, ולא שנה...

רק הנפילות מחזקות את - 'שרירי' האמונה!

תעשה השתדלות ותרפה - "הרפו ודעו - כי טוב ה'!"

תן לקב"ה לנהל את העניינים "כל הדוחק את השעה...".

ה'תמימות' – הגלות והגאולה שבלב

כשהדעת מסכימה לתת לקב"ה, לנהל את חייך - הגאולה מגיעה!

"לך לך" - תקנה דירה למרות, שלא ברור לך איך תשלים את החסר...

תצא לשידוכים, מבלי לגמור את לימודי התעודה...

צריך קצת מהמצרך הזה, שנקרא:

'תמימות' – הוא חסר לנו, ובכמויות!

ואם נאמין - "ותחשב לו לצדקה".

שאלת כותרת המאמר: אם אלך –  בטוח אגיע?

התשובה היא:

'ליבי אומר לי' - האמן בשלמות והיתמם!

אברהם אבינו זכה:

"וה' ברך את אברהם בכל" – גם אתה, אמן!