אאא

לאיזה דרגות הבעל שם טוב הקדוש הגיע - בעישון המקטרת?

שמעתי מרב קהילתנו רבי גדליה ז"ל, שרבי יחיאל אב"ד קהילת קאוולע שלח שליח איש למדן וחכם, כדי לתהות על קנקנו של הבעל שם טוב הקדוש.

בדרך למזי'בוז' השליח חלה, ולכן, כשהגיע למזי'בוז הוא נכנס לאכסנייה כדי לשכב ולנוח קצת, ישב השליח ליד התנור, נח ונהנה מחמימותו הגדולה.

הבעל שם טוב הקדוש שלח אליו את גיסו - רבי גרשון מקיטובר, והלך רבי גרשון וישב לידו על יד התנור ואמר לו דברי תורה.

כשהגיעה שעת מנחה, אמר רבי גרשון מקיטובר, בוא עימי לתפילת מנחה. בדרך לתפילה הרגיש השליח - שהוא בריא, וחשב שאולי רבי גרשון הוא הבעל שם טוב הקדוש.

שאל השליח את רבי גרשון: האם אתה הוא הבעל שם טוב הקדוש?

ענה לו רבי גרשון: הי! הי! אני הרב? הלוואי שיהיה לי עולם הבא, רק מה שמשיג הבעל שם טוב הקדוש כשהוא מעשן  מקטרת (לולקא) אחת.

חזר השליח לרבי יחיאל מרגליות וסיפר לו את הדברים, התקרב רבי יחיאל מרגליות לבעל שם טוב הקדוש, והיה לאחד מתלמידיו המקורבים ביותר.

הזוהר חי מזכיר את עישון המקטרת:

"ואם ראו אצל אור עינינו, אור צח מצוחצח, שהיה לפעמים יושב בטל לעשן הלולקא וכיוצא... שעסק בייחודים גדול מן - עסק התורה... ותלמידו הקדוש מוהר"י אמר קודם פטירתו, שמבקש מאת ה' יתברך שירוויח בכל תורה ומצוות של כל ימיו - מה שהרוויח רבו מרן הקדוש בייחודים שעסק בעת עישון פעם אחת את הלולקע" (קאמארנא פר' תרומה, ב).

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה לדרך' לשבוע טוב ומבורך

מכח מה - הקב"ה מחדש בכל יום את הבריאה?

אנו אומרים בכל יום בתפילה: "המחדש בטובו בכל מה מעשה בראשית".

בכל יום, הקב"ה מחדש - את הבריאה - מכח התורה!

כמו שכתוב: "הסתכל באורייתא - וברא עלמא" ומכיון:

שבריאת העולם הייתה ע"י – התורה:

"מוכרח שחידוש מעשה בראשית בכל יום, הוא גם כן – ע"י:

התחדשות בתורה ובהלכות!

ומי מחדש בכל יום בתורה? אלו הצדיקים - בכל דור ודור בכל יום ויום"!

ע"י שהצדיקים עוסקים בתורה ובמצוות ה':

באמת ובתמים - ביראה ובאהבה, הם זוכים:

"ה' יתברך משפיע להם - שכל ישר ובינת אדם, להבין דבר - מתוך דבר וטעמי תורה ומצוות".

וע"י זה, הם מחדשים הלכות חדשות - בכל יום!

ועל ידי ההלכות שהצדיקים מחדשים בכל יום:

מתחדש בכל יום תמיד – מעשה בראשית!

כח האמונה בה' יתברך – מצמיח ישועות: מכח האמונה של האדם בה' יתברך, אם הוא יאמין בדבר שבלתי אפשרי בדרך הטבע:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"האמונה החזקה - עושה את הדבר לאפשר, והוא - פלא ומופת"!

האמונה בצדיקי הדור, מורידה לאדם - שפע ברכות וישועות!

עד כמה ניתן לזכות בכח האמונה בצדיקי הדור?

המאמין בצדיק הדור, כמו שכתוב: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (שמות יד, לא), אז:

"יש לאל הצדיק, לעשות לו - ניסים וטובות גדולות, לכל צרכיו: בבני חיי ומזוני".

אבל, למי שאינו מאמין בצדיק הדור, אי אפשר לעשות לו טובות עבורו, ואין תרופה למכתו (מנחת יהודה אמת ואמונה אות לא).

כח האמונה כל כך גדול, שיכול לפועל לכל אדם ישועות, והחכם יפנים את הדבר, והבן.

יהי רצון שנזכה השבוע לחזק את האמונה בה' יתברך וצדיקיו, שליחיו הנפלאים, ונזכה לשפע ברכות וישועות, אמן!