אאא

אבל בחסידות באיאן עם היוודע פטירתה של האישה החשובה מרת רבקה גרומן ע"ה, אשת הרה"ח רבי נחום גרומן, מעסקני חסידות באיאן הוותיקים, בת 58 בפטירתה.

המנוחה נולדה לאביה הרה"ח ר' ברוך ראובן שלמה רובין זצ"ל, ובהגיעה לפרקה היא נישאה לבעלה, יחד הקימו את משפחתם, לצד פעילותו הברוכה בחסידות באיאן בנושאים כספיים ובארגון השמחות בחסידות.

בשנים האחרונות סבלה המנוחה ממצב בריאותי מורכב מאד, ומיסורים קשים אותם היא קיבלה באהבה תוך ביטחון בהקב"ה.

לפני מספר שבועות היא התמוטטה בפתאומיות, ומאז היא אושפזה בבית החולים עד אשר היא השיבה את נשמתה בשעה האחרונה למגינת לבם של בני המשפחה.

בפטירתה הותירה אחריה שלשה ילדים, נכדים וצאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

יהי זכרה ברוך.