אאא

מסכת תענית, דף י"ד - השיעור בעברית:  

 

מסכת תענית, דף י"ד - השיעור באידיש:  

 

מסכת תענית, דף י"ד - השיעור באנגלית: