אאא

גזירת המעונות של שר האוצר אביגדור ליברמן איימה להיות הפוגעת ביותר בחברת לומדי התורה, אך בשל מספר עתירות שהוגשו לבג"ץ קודם כניסתה לתוקף, נדחתה התוכנית לביטול סבסוד מעונות היום לאברכים לפחות עד תחילת שנת 2022, בעוד כשלושה שבועות.

ע"פ עמדת הביניים שהגישה המדינה לשופטי העליון, יתבצע חילוק בין לומדי רבנות ודיינות ללומדים במקצועות אחרים באקדמיה. באחד מסעיפי המסמך נכתב כי הורה הלומד לרבנות או לדיינות ומעוניין לקבל את הסבסוד המדובר צריך להוכיח כי הוא לומד כבר שנה לפחות, וכי עבר בהצלחה לפחות בחינת חובה אחת החל מתחילת השנה שקדמה להגשת הבקשה. בכך דורשים משרד האוצר והכלכלה ליצור הפרדה בין האברכים ללומדי התארים בישראל.

בעקבות מסמך זה, הבוקר (שלישי) הוגשה לבג"ץ עתירה נוספת, שמטרתה לבטל את הסעיף הזה, בהנחה שביטול סבסוד המעונות לאברכים אכן יאושר בבג"ץ בסופו של יום, ולהשוות את מעמד לומדי הדיינות והרבנות למעמד לומדי האקדמיה - סבסוד מהיום הראשון על ספסל הלימודים. "מדובר בתנאי מקומם ופסול. רשימת הלימודים זועקת בקול ברור כי המדיניות מאחורי ההחלטה היא פגיעה בלתי סבירה בבעלי המוגבלויות ובציבור המוחלש".

מארגון "אמת ליעקב", מגיש העתירה, נמסר: "הרדיפה האישית של הציבור החרדי על ידי השר ליברמן זועקת מכל מילה בתבחינים שפורסמו. אם כל העניין הוא שילוב הגברים בשוק התעסוקה, מדוע ולמה להתנכל דווקא לגברים שלומדים רבנות ודיינות, שהם מקצוע מפרנס לכל הדעות? אנחנו מאמינים כי בג"ץ יעמוד לצידנו, כפי שעמד בעתירה הקודמת, וידרוש מהמדינה לשנות את התבחין הפסול".