אאא

בסרטון וידאו נדיר, שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, נשאל האם הרמב"ם מביא דברים שנהגו לפני בית שני.

  התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון המיוחד שצולם לפני מספר שנים, נראה תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, מציג בפני מרן שר התורה, את השאלה והגר"ח מסביר מה הרמב"ם היה מביא.

התמלול המלא

הרב טיגר: "עוד דבר, זה רציתי לשאול את הרב, הרמב"ם לא הביא רק דברים הנוהגים בבית שני הרב כתב (בברייתא דמלאכת המשכן פ"ב ה"ג בדעת), וגם ב"דרך חכמה" (הל' כלי המקדש פ"א הי"ב בבה"ל ד"ה במלאכתן) הרב כתב דרבינו לא הביא דברים הנוהגים לשעה, אבל ב"דרך אמונה" (הל' מעשר שני פ"י ה"ט בבה"ל ד"ה זה) הרב הביא הרבה דוגמאות שהרמב"ם הביא גם דברים שנהגו גם...".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "לפעמים הוא מביא את זה, יש לו איזה סיבה מסויימת שהוא מביא, אבל ככה הוא לא מביא, מה שנוהג לשעה הוא לא מביא אף פעם".

הרב טיגר: "אז למעשה פה זה לא מדויק אם ככה, פה וב"דרך חכמה" זה לא מדויק".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "להלכה הוא לא מביא רק דברים הנוהגים בבית שני, רק לפעמים הוא מביא את זה ליישב את הפסוקים או סיבה אחרת".