לימודי פילוסופיה

אימתי אריסטו מותר ומתי הוא נאסר? | דעת תורתו של הגאון רבי מאיר מאזוז • בלעדי

הרמ"א סבר כי "כל מה שהשיג אריסטו עד גלגל הירח הכל אמת" והרמב"ם הגדיר חלק מדברי אריסטו כ"תורה" | אלא שבימינו שאלות תאולוגיות אלו כמעט שלא נשאלות בעולם התורני, בגלל מיעוט הלומדים בתורת הפילוסופיה | אחד המעטים שעוסק בכך, הוא הגאון רבי מאיר מאזוז - זה מה שקיבלנו משמו לפרסם (חרדים)

39
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

בעקבות עוג מלך הבשן: האם אנו יכולים לראות את כל הנסים?

סוגית עוג מלך הבשן שעל פי תיאור חז"ל, עקר הר של ג' פרסה והניחו על ראשו כדי לזרקו על ישראל מעוררת את הדיון האם הקב"ה יכול לעשות רק נס שאנו בני האדם יכולים להבחין בו? (היסטוריה)

22
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כשחכמות הגויים הפכו לתורה; ההסכמה בין הרבי מליובאוויטש והגר"ח קנייבסקי

הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל ציטט בשם החזון איש, שכמפורסם הרמב"ם לקח חלק מספרו מחכמים נכרים, וקטעים אלו נהפכו להיות תורה ממש | פסק דומה לזה הדגיש הרבי מליובאוויטש לחסידיו - שחכם יהודי נודע העתיק חכמות מכתבי יוונים, והדברים נהפכו לתורה ממש (היסטוריה)

20
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"אין לו גוף"; מה סברו בעל התניא והרבי מליובאוויטש?

בעל התניא סבור שהלומד ספרי קבלה, יש לו להיזהר שלא יבין את הדברים כפשוטם, וכוונתו לתיאורי ההגשמה שיש בתורת הקבלה | סברתו של הרבי מליובאוויטש היא שמחמת שהקב"ה הוא "כל יכול" ואין שום "נמנעות" לגביו, ברור שהוא יכול להתגלות ב"גוף אנוש", אלא שהרמב"ם פסק שאין לו גוף (היסטוריה)

46
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מדוע הרמב"ם השמיט את ההלכה של הברכה על "אשת לוט"?

כשרואים את אשת לוט מברכים "ברוך דיין האמת", כך פסק ה'שולחן ערוך'. לעומתו, לא הובאה ברכה זו להלכה ב'משנה תורה' של הרמב"ם. מדוע?! (היסטוריה)

24
| ישראל שפירא |

איסור הגשמת הבורא

הראב"ד כתב על הרמב"ם: "גדולים וטובים ממנו"; מי הם?!

הראב"ד סבור כהרמב"ם שיש איסור על הגשמת האל, אולם הוא התרעם על פסקו הקיצוני של הרמב"ם, שמי שסובר כך הוא מין, שכן "כמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה" | מיהם הגדולים וטובים יותר מהרמב"ם שכתב הראב"ד? (חרדים)

33
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"אין לו גוף ולא דמות הגוף"; המחלוקת בין הרמב"ם והראב"ד

הרמב"ם כתב "חמשה הן הנקראים מינים... והאמור שיש שם רבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה" | הראב"ד סבור כהרמב"ם שיש איסור על הגשמת האל, אולם הוא התרעם על פסקו הקיצוני של הרמב"ם, שמי שסובר כך הוא מין, שכן אלו למדו זאת מה"מקראות", ומה"אגדות המשבשות את הדעות" (היסטוריה)

5
| ישראל שפירא |

הלכה בפרשה

פרשת כי תשא: אגרות הרמב"ם המרכזיות - חלק ג'

השבוע נעסוק במספר איגרות שנכתבו בעקבות מספר מחלוקות בין הרמב"ם לראש ישיבת 'גאון יעקב' בבגדד, רבי שמואל בן חפני, כאשר המחלוקת המפורסמת ביותר היא האם מותר לשוט בנהרות בשבת. כמו כן נעסוק באגרת תחיית המתים (פרשת שבוע)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת תצווה: אגרות הרמב"ם המרכזיות - חלק ב'

השבוע נמשיך באגרות הרמב"ם ונראה את האגרת לרבי עובדיה הגר. אגרת זו עוסקת במעמד הגר, היחס לבחירה חופשית, ומעמד הישמעאלים. כמו כן נראה את האגרת בעניין לימוד משנה תורה, ואת האגרת לרבי פנחס הדיין המשלימה דיון זה, ומתייחסת לביקורת שנאמרה על משנה תורה, וכן לסוגיות האם יש לרחוץ לפני התפילה, ולהגדרת המושג 'דברי סופרים' (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת תרומה: אגרות הרמב''ם המרכזיות - חלק א'

בעקבות הזכרת משה רבינו, נעסוק השבוע, וכן בשתי הפרשיות הבאות באגרות הרמב"ם, עליו נאמר 'ממשה עד משה לא קם כמשה', והשבוע נראה את העיסוק באגרת השמד ואגרת תימן. בכל אגרת נפתח ברקע כללי למאורעות התקופה שגרמו לרמב"ם לכתוב את האגרת, ולאחר מכן נדון בנושא ההלכתי אותו הוא מעלה (יהדות)

1
| יגאל גרוס |

היסטוריה ואקטואליה

שלושת סוגי המתנגדים לרמב"ם - לפי שי"ר; ומי הארור שבהם?

במכתב ברכה שכתב שי"ר לספר "שני המאורות" הוא תקף שוב את מתנגדי הרמב"ם שקמו כספיחים שוטים, ולדבריו מתנגדי הרמב"ם מתחלקים לשלושה סוגים; ומי הכת הארורה מכולם? (היסטוריה)

3
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האגרת שהמשכיל שד"ל ההדיר והעקיצה של שי"ר

במהלך הפולמוס הפנים משכילי בין רבה של פראג שי"ר למשכיל האיטלקי שד"ל המחוצף, שיצא נגד רבנו הנשר הגדול הרמב"ם - שד"ל ההדיר אגרת על שריפת ספרי הרמב"ם ושי"ר עקץ אותו (היסטוריה)

44
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

גדולי ישראל הושפעו מהגוים? פולמוס פנים משכילי בין שי"ר לשד"ל

לאחר שהחציף פניו נגד רבנו הנשר הגדול הרמב"ם, פרץ לו פולמוס פנים משכילי בין רבה של פראג שי"ר (חתנו של 'קצות החושן'), למשכיל האיטלקי שד"ל המחוצף (היסטוריה)

79
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

המשכיל שהחציף פניו מול הרמב"ם וחטף מהמשכילים

המשכיל האיטלקי שד"ל החציף פניו ויצא כנגד רבנו הרמב"ם, מה רבה היתה ההפתעה כשדווקא המשכילים דאז זעמו ויצאו נגדו וזאת מאחר וראו בדמותו הפילוסופית של הרמב"ם, כראיה לדרכיהם הנלוזות (היסטוריה)

170
| ישראל שפירא |

פֶּתִי יַאֲמִין לְכָל דָּבָר

הַרְרֵי קֹדֶשׁ נחלקו - האם השדים הם יצור טבעי שאפשר לפגוש?

בימינו יש שנקטו בגישת הרמב"ם ולא מאמינים בשדים כיצור טבעי שבני אדם יכולים לפגוש - לעומת אלו שנקטו בגישת הגר"א, ומאמינים בשדים ביצור טבעי, שבני אדם יכולים לפגוש ולהינזק ממנו; ומה סבר רבי נחמן מברסלב? (היסטוריה)

52
| ישראל שפירא |

שיטות לימוד

"יש הרבה מלגלגים" | הגר"מ מאזוז חושף את דעתו על רבי חיים מבריסק

בעוד רוב מוחלט של גאוני ליטא העריצו את שיטת לימודו של הגר"ח מבריסק והיו אף שהתייחסו לפלפוליו כ"מתן תורה" מחדש, דעתם של גדולי עדות המזרח שונה בתכלית | ישראל שפירא עם דעתו המלאה של הגאון רבי מאיר מאזוז על הגר"ח מבריסק (חרדים)

47
| ישראל שפירא |

האמונה בניסים

כשהרבנית ימימה מזרחי ראיינה את ישראל שפירא • האזינו

החוקר וההיסטוריון ישראל שפירא בריאיון מיוחד ומרתק אצל הרבנית ימימה מזרחי בעקבות טורו המעמיק על האמונה בניסים ודעתו של הרמב"ם שהובילה את מתנגדיו לשרוף את ספריו • האזינו

7
| כיכר השבת |

היסטוריה ואקטואליה

האמונה בניסים; האם היתה לאריסטו השפעה על הרמב"ם?

פולמוס האמונה בניסים - מי ה"חכם" עליו חלק הגר"מ מאזוז? וגם, ישראל שפירא מגולל את מתנגדי הרמב"ם שגרמו לשריפת 24 אלף עותקי תלמוד בבלי וירושלמי; ומה היתה דעתו של רבי נתן זי"ע על הרמב"ם? (היסטוריה)

56
| ישראל שפירא |

אחכה לו בכל יום

האם משיח לא יכול לבוא בשבת? // מאמר

מצד אחד כותב הרמב"ם: "אחכה לו בכל יום שיבוא", מצד שני ידוע שאליהו לא יבוא בערבי שבתות - אם כן, מתי יבוא משיח? • מדוע אליהו לא בא בשבת ומה דינו של נזיר בשבת? (יהדות)

2
| ארי טננבוים |

מה קרה אם יש השמטה?

סייעתא דשמיא לרמב"ם? המעשה של הגרב"ד עם החזון איש

במהלך ביקורו של הגאון רבי אברהם אייזען, ראש הכוללים "ש"ס איידען" במעונו של ראש הישיבה הגאון הגרב"ד פוברסקי, הוא ביקש מעשה מהחזון איש, וראש הישיבה נענה וחשף מעשה נפלא | צפו (עולם הישיבות)

4
| חזקי שטרן |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר