אאא

"מעשה בגנרטור ומעליו גגון איסכורית שהוצבו לפני שנים רבות על מנת לספק "חשמל כשר" בשבתות, חגים ומועדי ישראל וזאת לתושבי השכונה המנהלים אורח חיים חרדי", כך פותח השופט עודד מורנו, בשבתו כבית משפט לעניינים מקומיים בפתח תקווה את הכרעת הדין בה צידד בהשארת הגנרטור לשבת.

הוא לא חסך בביקורת, כבר בפתח דבריו, מהעותרת, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה פתח תקווה, בראשה עומד ראש העיר רמי גרינברג, וכותב: "המבקשת לא הקיצה משנתה היום או הופתעה מקיומו של הדבר אך לאחרונה, אלא ידעה גם ידעה היטב על העניין ונטען כי אף קידמה את פעילותו. וכעת, קל כנשר סוס ברזילי הגיע, פרויקט אופניים ארצי המבקש לעבור במקום בו מוצב הגנרטור, ועל כן מתבקש בית המשפט להורות על הריסת הגנרטור".

לפני כשבעה חודשים הגישה העירייה "בקשה למתן צו הריסה בלא הליך פלילי" וזאת ביחס למבנה בו נמצא הגרנטור והאיסכורית, שנמצאים בסמיכות לשכונות גני הדר והדר גנים.

העירייה טענה כי "ייעוד המקרקעין הינו שטח ציבורי פתוח בפיתוח גנני אינטנסיבי. במועד שאינו ידוע למבקשת, ולאחר שנת 2014 בוצעו עבודות בניה של המבנה במקרקעין וזאת בניגוד לתכנית וללא קבלת היתר בניה כדין".

השופט מציין כי במהלך שנת 2021 הובא לידיעת המבקשת כי חברת נתיבי איילון מקדמת בעבור משרד התחבורה את פרויקט "אופני דן", במסגרתו מתכונן לעבור שביל "שדה" במקרקעין. הגנרטור מצוי על התוואי המתוכנן של הפרויקט ומשכך עותרת המבקשת למתן צו להריסתו, תוך שציינה כי מדובר באינטרס ציבורי חשוב.

הנתבע, יהודה פכטר, האחראי לשימוש המתבצע במבנה ציין בתגובתו כי "הגנרטור מופעל בשבתות, בחגים ובשעת חירום ומשמש את הציבור החרדי בשכונת הדר גנים שבפתח תקווה, באופן זה שמספק "חשמל כשר" לאותו ציבור אשר אינו משתמש בחשמל המיוצר באמצעות חברת החשמל בשבתות ובחגים".

עוד טען המשיב כי הגנרטור מצוי בשטח הזה - מזה למעלה מ-20 שנים והכל בתיאום ובהנחיית ראש העיר דאז, מר יצחק אוחיון ז"ל, אשר אף הגיע לסיור במקרקעין ביחד איתו, ולאחר דין ודברים הורה על הצבת הגנרטור בשטח שבו מצוי הגרנטור כיום.

הוא הוסיף כי לאחר בירור שערך בחברת נתיבי איילון הובא לידיעתו כי הפרויקט מוקפא, ובשלב זה כלל לא ידוע האם ייצא לפועל. לאור טענותיו עתר פכטר למחיקת הבקשה ולחילופין "להקפיאה" עד למציאת פתרון בשיתוף הגורמים הרלוונטיים.

העירייה בתשובתה חזרה על טענותיה כי מדובר במקרקעין שבבעלותה ובגנרטור שהוצב ללא קבלת היתר בנייה. לעניין טענת המשיב כי הגנרטור הוצב באישור ראש העיר דאז, השיבה המבקשת כי "מדובר בטענה שנטענה בעלמא ובלי שצורפה לה אסמכתא", והוסיפה כי "הסמכות היחידה למתן היתרים הינה לוועדת התכנון והבנייה".

בהחלטתו, כותב השופט מורנו כי "לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, העדויות והמסמכים שהוגשו לפתחי, סבורני כי הדין נמצא במקרה זה עם המשיב כי שבשלב הנוכחי יש לדחות את בקשת המבקשת למתן צו הריסה לפי סעיף 239 לחוק".

השופט מנמק את החלטתו וכותב כי "המשיב העיד בפני כי הגנרטור נשוא הבקשה הינו גנרטור המופעל בשבתות, בחגים ובשעות חירום, על מנת לספק חשמל "כשר". כידוע, הדבר נעוץ בדברי הרב אברהם ישעיהו קרליץ (להלן: החזון איש) משנת 1948 כי כל סגירה של מעגל חשמלי בשבת אסורה משום מלאכת בונה ומלאכת מכה בפטיש (חזון איש, או"ח נ,ט). כך, שאליבא האוכלוסייה החרדית עמה נמנה המשיב, ששימוש בחשמל המיוצר בשבת מהווה חילול ה'. הגנרטור הוא הפתרון ההלכתי המקובל על עשרות משפחות המחוברות אליו ועושות בו שימוש מזה עשרות שנים".

השופט מזכיר כי המשיב בתשובתו טען כי הגנרטור הוצב במקום לפני למעלה מ-20 שנים, וקבע כי הוא מקבל את הדברים הללו כעובדה - "שכן הם לא נסתרו על ידי המבקשת ואף אושרו בדברי ב"כ המבקשת בדיון שנערך". הוא ציין כי העירייה לא סתרה את שלל הראיות שהביא המשיב והוסיף כי "למעשה, עד לעצם יום זה ממשיכה המבקשת לעודד את התושבים החפצים בכך לעשות שימוש ולהתחבר לגנרטור".

"מעלון המופץ על ידי עיריית פתח תקווה - היחידה לחינוך חרדי ותרבות מורשת ישראל", כותב השופט, "עלון אותו הגיש המשיב כראיה וכותרתו "וקווי ה' יחליפו כח.." (ישעיהו מ ל), עולה כי המבקשת בכבודה ובעצמה מדברת בשני קולות. האחד, בקשה לבית המשפט על מנת להורות על הריסת הגנרטור. השני, פניה לתושבים להתחבר לגנרטור תמורת תשלום קבוע בהתאם למידת צריכת החשמל. העלון אומנם אינו נושא תאריך וניתן לראות בעלון נוסף שהוגש כי המדובר הוא בסדרת עלונים משנת 2010 ולכך יש להוסיף את דברי, המשיב, הרב פכטר, שהעיד בבית המשפט כי המבקשת מעודדת שימוש בגנרטור גם היום וככל ושביל אופני דן לא היה מבקש לחצות במקום הרי שעולם כמנהגו היה נוהג".

השופט מציין בהמשך דבריו כי "המשיב ומשפחות רבות אחרות, הסתמכו ומסתמכים בתום לב ובסבירות על התנהלות המבקשת מזה שנים רבות כמי אשר מעודדת את השימוש בגנרטור גם כיום. במצב כגון דא, יש ליישם את תורת ההשתק כנגד המבקשת", הוא מסביר כי "מצד אחד פרויקט ארצי עתיר תקציב לבניית שביל אופניים מרחבי אשר עתיד לשמש את כלל האוכלוסייה, גם בשבתות ומועדי ישראל. מצד שני, חשיבות שמירת קדושת השבת לאוכלוסייה החרדית במקום. איני סבור שיש להעדיף את האחד על חשבון האחר בנסיבות שהוכחו בפני והמבקשת יכולה למצוא פתרון מעשי אשר ישרת את שני הצדדים כך שיצאו שבעי רצון. עניין ציבורי מיוחד אותו על המבקשת להוכיח צריך לעלות על קרנו של העניין הציבורי המיוחד לו טען המשיב ובענייננו לכל היותר, כפות המאזניים נותרו שקולות".

"הדברים מקבלים משנה תוקף עת חובש השופט את מגבעת השופט הדן בעניינים מקומיים. שם, המפגש עם הציבור, העם, שברובו אינו מיוצג על ידי עורכי דין הוא מפגש בלתי אמצעי. הישירות של השיחה המתנהלת באולם חייבת להיות ב"גובה העיניים", מעצם טבעה. על שופט לנהוג בחכמה, בצניעות ובענווה כך שכל אדם המתייצב לדיון בפניו, לא רק ידע אלא גם יחוש כי קיבל את יומו בבית המשפט, הלומד על צביונה של העיר, אופייה, ואוזנו קרויה גם ל"קולות השוק והמהומה" ומוכן הוא ל"הפשיל שרווליו" ולדון עבור הציבור המקומי בנושאים רגישים וזאת ברגישות הראויה", כותב השופט מורנו בהחלטתו.

"הרגישות של הנושא שבפני ברורה לבית המשפט", הוא כותב. "יחד עם זאת, מחובתה של המבקשת לדאוג להסדרת העתקת מיקום הגנרטור, טרם חיוב המשיב בהריסתו, שכן הייתה זו המבקשת שהסכימה להצבתו במקום ופנתה לאוכלוסיית היעד כך שתעשה בו שימוש. תפקידו של השופט הוא לגשר על הפער הקיים בין המשפט למציאות החיים ולהגן על הערכים המגונים בחקיקת היסוד".

לסיום, הוא כותב: "אשר על כן, אני דוחה את הבקשה בשלב זה", ומורה לעירייה לעדכן את בית המשפט בתוך 30 ימים מה נעשה על מנת לאתר מיקום חלופי להצבת הגנרטור.

תגובת עיריית פתח תקוה: "כפי שהובא בכתבה, מדובר בפרויקט ארצי לסלילת שבילי אופניים בהובלת משרד התחבורה ובביצוע של חברת נתיבי איילון. העירייה פועלת על פי ההנחיות המתקבלות בדרגים אלו ובמסגרת זו פונו משטחי המסלול המיועד מבנים יבילים ומתקנים נוספים לאורך הציר המתוכנן. זאת בהדגש כי מדובר בשטחים ציבוריים ולא בשטחים פרטיים.

"יצויין כי גם סגן שר התחבורה לשעבר הרב אורי מקלב שניסה בשעתו לשנות חלק מהתוואי ו/או הותרת מבנים ומתקנים כאלו ואחרים על תוואי המסלול המתוכנן, לא צלח בכך מול ההחלטות שהתקבלו.

"העירייה פועלת כאמור על פי ההוראות וההחלטות שהתקבלו, ופעלה לפנות גם את "גנרטור השבת" המדובר, כשם שפעלה לעשות זאת במתקנים אחרים שהונחו לאורך השנים על תוואי המסלול. אין לעירייה ענין עם גנרטור שבת או עם מתקן אחר, אלא רק יישום החלטות משרדי הממשלה וביצוע המוטל על הרשות העירונית.

"נזכיר, כי ראש העיר רמי גרינברג פעל לסייע עוד בהיותו עוזר מנכ"ל בתקופת כהונת יצחק אוחיון בראשות העיר, בשנת 2012, בהסדרת "גנרטור שבת" במרכז העיר, לטובת שומרי השבת המהדרים בשימוש בחשמל מגנרטור".