אאא

סדרת המאמרים אודות קובץ 'ישורון' שציטט את פירושיהם של קדוש ישראל אדונינו הגר"א זי"ע, ומשה מנדלסון שר"י (שהתנועה הרפורמית נתלתה בו לדעותיהם הכוזבות) בנוגע לצורת הנפתו של מטה משה רבנו בקריעת ים סוף, קבלה תגובות רבות.

רובם של הקוראים שפשפו את עיניהם בהלם ותדהמה כשקראו את הציטוט שהביא כותב השורות מתוך קובץ 'ישורון' המפורסם בו כותבים חידושי תורה רבים מגדולי ישראל, בו הביא 'חכם אחד' מקורות חז"ל כראיה לפרשנותו של משה מנדלסון שסבר הפוך מהגר"א.

כזכור, במאמר בקובץ ישורון ציטט "חכם אחד" (עלום שם), את מקורות חז"ל, מי צודק בנקודת המחלוקת בנוגע להנפתו של מטה משה רבנו; האם  קדוש ישראל אדונינו הגר"א מווילנה שסבר שהמטה הונף למעלה, או מנדלסון שסבר שהמטה הורד מלמעלה למטה. ודברי ה'חכם אחד' פורסמו בעילום שם, בהמשך המאמר בקובץ ישורון.

כך נטען בקובץ ישורון שרבותינו הראשונים רבנו בחיי, הרא"ש, הכלי יקר והאבן עזרא ביארו את הפסוק כשיטת הגר"א.

לעומתם, מדרשי חז"ל מדרש רבה, מכילתא תנחומא, אבות דרבי נתן, תרגום יונתן, והטור סברו כפי פירושו של מנדלסון.

למאמר זה קיבל כותב השורות תגובות רבות, אחת מהם, מאת הרב אלחנן זומר תושב בני ברק, בוגר ישיבת 'חברון גבעת מרדכי'. שטען שכותב השורות שגה כשהכתיר את משה מנדלסון כ"שר"י", שכן מנדלסון היה יהודי ירא שמים, שכל חייו הקפיד על קלה כבחמורה.

לדברי הרב זומר, היעב"ץ התכתב עמו במשא ומתן הלכתי, ואף תרגומו המפורסם השנוי במחלוקת 'הביאור' - צוטט ברבים מספרי גדולי ישראל זצוק"ל.

תגובה נוספת קבלנו מאת הרב יוסי רוזמן מירושלים, בוגר ישיבת 'בית מתתיהו', שטען שלמרות סגנון כתיבתו המשובח של ר' אלחנן זומר בוגר ישיבת חברון, והרי הגר"א עצמו התבטא על מנדלסון "אפיקורס", ונראה שמדובר בביטוי יחידני של התבטאות של הגאון מוילנה.

הרב יוסי רוזמן מירושלים, בוגר ישיבת 'בית מתתיהו' (באדיבות המצולם)
הרב יוסי רוזמן מירושלים, בוגר ישיבת 'בית מתתיהו' (באדיבות המצולם)

ואם כך בחר הגר"א לכנות את מנדלסון, ממשיך הרב רוזמן, מסתבר שזוהי האמת. וכך מקובלנו במשך עשרות שנים שמנדלסון מוגדר כאבי תנועת ההשכלה, ואין להוציא שם רע, על המשגיחים ומורות בית יעקב בעניין.

לסיום מציע הרב יוסי רוזמן למערכת 'כיכר השבת', במאמרים הבאים אודות מנדלסון לפתוח את הראשי תיבות שר"י, ולכתוב "שם רשעים ירקב", כדי שכל הקוראים יבינו.

להלן דבריו המלאים באדיבותו:

למרות הכתיבה המשובחת והמסוגננת של מר זומר בוגר חברון,

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אנו אין לנו אלא דברי הגר"א שצוטטו בכתבה עצמה, אשר כתב לו "אפיקורס"!

יואיל מר זומר לבדוק אם אי פעם התבטא הגאון מוילנא בצורה חריפה כזו במחלוקת הלכתית או השקפתית.

אם כך בחר הגאון לכנותו - זאת האמת ואין בלתה!

אין צורך אפילו בעובדה שכל ילדיו התנצרו ובעצם זה שכך מקובלנו במשך עשרות שנים שהאיש הנ"ל אבי תנועת ההשכלה אפיקורוס הוא.

בושה היא להוציא שם רע  על משגיחינו וגם על מורות בית יעקב במקום על אותו האיש..

אפשר גם לכתוב שם רשעים ירקב ללא ראשי תיבות

כדי שכל הקוראים יבינו.

יוסי רוזמן מירושלים

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]