אאא

פרק ב': 'בילל אבו כלף' סוחר בדים ירושלמי 3 דורות, מסביר לי היאך הגיע הלבוש המוסלמי של 'כתונת פסים', לחסידי ה'תולדות':

"למה הם התחפשו רק בישראל לקֻפְטַאן?", שואל בילל אבו כלף, וממשיך: "הם באו מפולניה עם מעיל שחור ושטריימל, והיתה סיבה בירושלים ולכן הם החליפו את זה", אומר 'בילל אבו כלף' שנשמע מדבריו כאילו חושף סוד היסטורי חסוי.

"ברובע היהודי יש בית כנסת החורבה, שהשכיר מהטורקים ר' יהודה חסיד שעלה לירושלים עם 300 משפחות, ונפטר תוך שבוע". מספר לי 'בילל אבו כלף'.

הוא ממשיך: "נשאר להם חובות לטורקים ששברו להם אותו, וגירשו אותם מירושלים עד שיחזירו להם את החובות. לא היו אשכנזים בירושלים, ולכן הם התחפשו לספרדים, כי רק כך השלטון הטורקי נתן להם להיכנס, ולכן הם לקחו את הלבוש מהספרדים היהודים שלבשו קֻפְטַאנים כדי להיכנס לירושלים".

 'בילל אבו כלף' מספר על רבי יהודה חסיד ועל 'כתונת הפסים' (צילום: ישראל שפירא)

המדהים והמרתק בעדותו האורגינלית של 'בילל אבו כלף', שתוך כדי הביקור בחנותו המרתקת, הוא אומר: "קֻפְטַאן זה התלבושת של 'אבינו אברהם', הוא היה מתלבש כתונת לבן עם פסים שקוראים לו קֻפְטַאן".

 "זה התלבושת של אבינו אברהם" אומר 'בילל אבו חלף' (צילום: ישראל שפירא)

כזכור, מדור 'היסטוריה ואקטואליה' סיקר בסדרת מאמרים מעמיקה את הפולמוס ההלכתי אודות לבוש 'כתונת הפסים' ה'זברא' הירושלמית המפוספסת, ועל הקשר בינה למשיח השקר שבתאי צבי.  

בהמשך ציטטנו את הגה"ק ריא"ז מרגליות שציטט מסורת מופלאה מאת הרה"ק רבי אברהם שמחה הורוויץ מבארניב ששמע מאבי סבו הגה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע שלבוש ה"זברא" הירושלמי לבשו אותו האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב.

כעת מתברר, שמסורת זו שהאבות הקדושים לבשו 'כתונת פסים', נפוצה אף אצל בני דודינו המוסלמים, כפי שטען באוזני 'בילל אבו כלף'.

כמובן שאין אנו צריכים את עדותו כלל וכלל, שכן רבותינו הקדושים זי"ע העידו שראו את האבות מתהלכים כך ברחובות ירושלים וכפי שכתב גאב"ד אונגוואר בעל 'המשנה הלכות' שאין לפקפק במסורת שהרבי מלעלוב זי"ע אכן ראה את האבות עין בעין (ראה 'משנה הלכות' חלק י' סימן קט"ו, דף ק"נ – קנ"ו).

 היכן האבות הקדושים התהלכו ברחובות ירושלים? על כך מוסר לנו הרה"צ רבי שאול שפר בשם דודו הרה"צ רבי יעקב יהודה לייב לעווי: "כי בערבי שבתות אחר חצות היום באים האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב להתפלל ליד הכותל המערבי".

 

'בילל אבו כלף' בחנותו בעיר העתיקה עסוק במכירת בדי 'כתונת פסים' ש''אבינו אברהם לבש'' (צילום: ישראל שפירא)
'בילל אבו כלף' בחנותו בעיר העתיקה עסוק במכירת בדי 'כתונת פסים' ש"אבינו אברהם לבש" (צילום: ישראל שפירא)
'בילל אבו כלף' מחזיק תמונה של חסיד 'תולדות אהרון' לבוש בבגדי 'כתונת פסים' ש''אבינו אברהם לבש''  (צילום: ישראל שפירא)
'בילל אבו כלף' מחזיק תמונה של חסיד 'תולדות אהרון' לבוש בבגדי 'כתונת פסים' ש"אבינו אברהם לבש" (צילום: ישראל שפירא)

העדות על האבות הקדושים שמגיעים מידי ערב שבת נפוצה ומפורסמת עד כדי כך שפעם חסידי הרה"ק רבי אליעזר מנחם מנדל מלעלוב רצו לנסוע לשבת בחברון, ואמר להם הרבי כי: "בליל שבת קודש נמצאים האבות על יד הכותל המערבי". עוד סופר על המקובל רבי דב קוק מעיה"ק טבריה שלא רצה לנסוע לשבת חיי שרה בחברון בשנים האחרונות, מאותה טעם.

יתכן שעד ימינו בליל שבת יחידי סגולה זוכים לראות את האבות הקדושים לבושים בבגדי 'כתונת פסים' בביקורם בשריד בית מקדשינו ממנו לא זזה שכינה לעולם.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]