אאא

סיום מסכת מגילה, דף ל"ב - השיעור בעברית:  

 

סיום מסכת מגילה, דף ל"ב - השיעור באידיש:  

 

סיום מסכת מגילה, דף ל"ב - השיעור באנגלית: