אאא

מסכת מועד קטן, דף ה' - השיעור בעברית: 

 

מסכת מועד קטן, דף ה' - השיעור באידיש: 

 

מסכת מועד קטן, דף ה' - השיעור באנגלית: