אאא

פרשת תרומה עוסקת בבניית המשכן, ואחת ההבהרות שחשוב לתורה לספר לנו היא מקור העצים ששימשו לבנייה.

מאות שנים לפני שבני ישראל ייצאו ממצרים, ועוד הרבה לפני שהם יילכו במדבר ויידרשו לבנות משכן, טורח יעקב אבינו לסחוב איתו מארץ ישראל עצי ארז.

בשביל מה יעקב סחב אתו עצים כבדים למצרים שנים רבות כל כך לפני השימוש בהם? האם היו חסרים עצים במצרים עצמה ובמקומות בהם עברו בני ישראל במסעם?

המגיד הנודע הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון עם ההסבר העמוק, המרגש והמעודד ששמע מהרבי מליובאוויטש זי"ע בדיוק לפני שלושים וחמש שנים - הסבר המעניק השראה, עוצמה, אהבה ונחמה.

צפו בשיעור.