אאא

ליברמן בעוד מס:  היום (רביעי), חתם שר האוצר אביגדור ליברמן על צו חדש המורה על מס חדש בעבור נוזלים לסיגריות אלקטרוניות.

ברשות המיסים אומרים כי המס יהיה בגובה של 243%. עוד אמרו כי המחיר יתייקר לצד "תוספת 7.34 ש"ח למ"ל אשר בכל מקרה לא יפחת מ-14.08 ש"ח למ"ל. שיעור המס קניה על סיגריות חד פעמיות יוסיף לעמוד על רמה של 270% מהמחיר הסיטוני השכיח בתוספת 8.16 ש"ח למ"ל אך לא פחות מ-15.64 ש"ח למ"ל."

בצו החדש שקובע את גובה המס, נכנס לתוקף החל מהיום (רביעי), והוא אמור להחליף את צו המיסוי שאושר זמנית לפני מספר שבועות.

ברשות המיסים הסבירות את ההחלטה ואמרו כי "הצו החדש נועד לשקף את הפחת שנוצר במהלך תהליך המילוי, בעת המעבר בין כלי קיבול שונים. כמו כן, הצו נחתם על רקע חששות שהועלו על ביטול לכאורה של הצו הקודם במליאת הכנסת ביום שני האחרון."

"ברשות המסים מדגישים, עם זאת, כי הצו הקודם לא בוטל על ידי הכנסת ורף המיסוי נשמר בשים לב להפחתה שצוינה לאיל שנכנסה לתוקף מהבוקר.

שר האוצר, אביגדור ליברמן, חתם על צו חדש המטיל מס קניה על נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות. הצו ייכנס לתוקפו היום והוא מחליף את הצו שאושר על ידי ועדת הכספים ב-31 בינואר 2022."