אאא

"קרישמע ליינען", ובעברית - אמירת קריאת שמע, הוא מנהג לקרוא קריאת שמע בלילה שלפני ברית המילה.

בעוד אצל הספרדים עושים "ברית יצחק" וקוראים מהזוהר לשמירה על התינוק, אצל האשכנזים קוראים קריאת שמע סביב מיטת התינוק, בעודו נם בשלווה. לאחר מכן נהוג להוסיף פסוקי "המלאך הגואל" ועוד.

בדרך-כלל, מזמינים את ילדי השכנים או השכונה, ולפעמים את הכיתה של אחד הבנים הגדולים, כדי שישתתפו בתפילה המיוחדת. לאחר מכן מפנקים אותם במיני מתיקה ומזכים אותם בברכה.

בדיוק את הרגע המרגש הזה, רגע אמירת קריאת שמע ליד מיטת התינוק, תפסתי השבוע בעדשת המצלמה.