אאא

משרד הבריאות מדווח כי מגמת הירידה הכללית במספר המאומתים נמשכת כבר שבוע רביעי ברציפות - מספר המאומתים השבוע עומד על כ-15 אלף בממוצע ליום, כחמישית מתקופת השיא בגל האומיקרון (אך עדיין גבוה בכ-50% משיאי הגלים הקודמים). מגמה זו מאפיינת ברגע זה את כל הגילאים. קצב ירידת התחלואה מהיר מאוד ובא לידי ביטוי במקדם ההדבקה שבאופן יציב נותר נמוך מ-0.7.

יש לציין כי הירידה במאומתים נלווית לירידה גם בשיעור החיוביים הנבדקים בבדיקות המוסדיות.

קבוצת הגיל בה שיעור החיוביים הוא הגבוה ביותר הינה בקרב גילאי 12-15 (אחריהם 16-18 ומתחת לגיל 5), בקרב גילאי 5-11 בהם שיעור החיוביים היה גבוה בעבר, חלה ירידה משמעותית יותר מאשר בקבוצות גיל אחרות. האוכלוסייה הבוגרת ממשיכה להפגין את שיעור החיוביים הנמוך מכל קבוצות הגיל.

בפילוח החיסוניות נראה כי שיעור החיוביים הנמוך ביותר הוא בקרב המחלימים ובמחוסנים ברביעית. קצב ההתחסנות מוסיף לרדת זה שבוע שישי ברציפות.

נמשכת (מזה כשבוע וחצי) ירידה גם במספר המאושפזים במצב קשה וקריטי בכלל המגזרים. בשבוע האחרון מספר המאושפזים במצב קשה או קריטי עמד בממוצע על כ-810 מאושפזים (למול קרוב ל-1,200 מאושפזים בשיא, לפני כשבוע וחצי).

מאז תחילת גל האומיקרון נפטרו כמעט 1,800 אנשים. בעשרת ימי שיא התמותה של גל האומיקרון (1-10 בפברואר) נפטרו 641 אנשים. מספר זה גבוה מהשיאים בתקופות מקבילות בכל הגלים הקודמים (כ-14% יותר משיא הגל השלישי וכ-120% יותר משיא גל הדלתא). עם זאת במספרים מצטברים בשלב זה, גל האומיקרון גבה את חייהם של בערך אותו מספר נפטרים בגל הדלתא וכמחצית מהנפטרים בגל השלישי (בו נפטרו מעל ל-3,500 אנשים).