אאא

מסכת יבמות, דף ע' - השיעור בעברית:  

 

מסכת יבמות, דף ע' - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף ע' - השיעור באנגלית: