אאא

מסכת יבמות, דף ע"א - השיעור בעברית:  

 

מסכת יבמות, דף ע"א - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף ע"א - השיעור באנגלית: