אאא

מסכת יבמות, דף ע"ו - השיעור בעברית:  

 

מסכת יבמות, דף ע"ו - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף ע"ו - השיעור באנגלית: