אאא

מסכת יבמות, דף צ"ו - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף צ"ו - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף צ"ו - השיעור באנגלית: