אאא

מסכת יבמות, דף צ"ח - השיעור בעברית:  

 

מסכת יבמות, דף צ"ח - השיעור באידיש:  

 

מסכת יבמות, דף צ"ח - השיעור באנגלית: