אאא

מה שקרה בכ"ג סיון, קורה היום – אל תפספס!

תכתוב ותחתום - בטבעת המלך!

 

מה קרה ביום כ"ג סיון - בימי מרדכי ואסתר?

במגילת אסתר בפרק ח', מתואר שביום זה:

המלך אחשוורוש הסיר את הטבעת - ונתן אותה למרדכי.

אסתר המלכה התחננה למלך, כפי שמתואר:

"ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך" - היאנפלה לרגליו, והתחננה להעביר את רעת המן.

המלך הושיט לאסתר המלכה את שרביט הזהב, והיא קמה ועמדה על רגליה, וידוע, שרגע הושטת השרביט הוא - המתקת הדינים.

ואסתר המשיכה לדבר דברי פיוס ותחנונים:

"אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן בעיניך...".

תכתוב כטוב בעיניך, ותחתום – בטבעת המלך!

ואומר המלך: "כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך, וחתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך – אין להשיב".

וכל זה קרה: "בחודש השלישי הוא חודש סיון, בשלושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי..."

בכ"ג סיון – מרדכי כתב את ה'אגרות השניות' - כטוב בעיניו, וחתם בטבעת המלך, שאותן – אין להשיב! והם שביטלו את גזרת המן הרשע.

בכל שנה - הארת היום מאירה!

אומנם זה קרה לפני כ-2,370 שנה (בשנת ג'ת"ד), אבל, סגולת היום נשארת לכל הדורות.

אומר הרמח"ל ב'דרך חיים' שאור הישועה שהיה לעם ישראל, מאיר:

"בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר עלינו אור מעין האור הראשון,  ותחודש תולדת התיקון ההוא, במי שקיבלו".

מאז, בכל שנה ושנה – אור הישועה של אותו היום חוזר ומאיר.

אומר על כך הרב חיים פרידלנדר זצ"ל:

"כל ישועה שהיתה, היא פתח לישועה ביום זה, בכל - שנה בעתיד".

 אתה יכול לעורר עליך את אור הישועה שהיתה ביום זה.

להכין 'כלי' - לקבל את האור והישועה!

אפשר לזכות לאור שהאיר בעבר ביום זה, אומר הרמח"ל:

"להתעוררות אור המאיר" – האור של אותו היום מתעורר להאיר.

אומנם, האור מאיר, אבל:

צריך להתעורר, ולהכין 'כלי' לקבלת שפע האור!

אם לא נכין 'כלי' לאור - האור לא יוכל להאיר בנו!

יש לך הסתרה בתוך הסתרה – הנס קרוב!

ימי הפורים היו - ימי הסתרה מאוד גדולים, אסתר מלשון:

הסתרה, והסתרה בתוך - הסתרה!

אסתר המלכה היתה צדיקה וצנועה, ולא רצתה להילקח למלכה לאחשוורוש, ולכן, הוסתרה בבית מרדכי כדי להינצל מהגזרה, והיא:

התפללה והתפללה ועוד התפללה... ותפילתה – לא נענתה!

והיא, שלא בקשה דבר, ודווקא היא - נשאה חן בעיני כל רואיה?

הקב"ה משך עליה – חוט של חן, ונבחרה להיות המלכה...

יש הסתרה - בחלק מהתוכנית האלוקית!

הקב"ה הוריד כל אדם לעולם, עם תוכנית אלוקית - שליחות ותפקיד, ויש דברים שלא מובנים בשכל אנוש:

"כי לא מחשבותי מחשבותיכם" - נסתרות דרכי ה'...

המן היה מזרע עמלק, ומרדכי ואסתר היו מזרע שאול המלך, והיתה להם שליחות:

לתקן את חטא שאול, שלא הרג את עמלק.

המן – התחכם בכל דרך אפשרית!

לאחר שמרדכי לא כרע להמן, המן כינס את יועציו ושאל כיצד ל'חסל' את מרדכי, ואמרו לו, שאבותיו של מרדכי, נצלו מכל מיני סוגי מיתות:

חנניה, מישאל ועזריה – נצלו מהאש, דניאל - ניצל מגוב האריות, יוסף הצדיק – יצא מבית האסורים והפך למלך, ועוד.

ולכן, יעצו לו להכין עץ למרדכי - ולתלות אותו עליו.

המן שמע לעצתם, והפיל גורל כדי לדעת: באיזה סוג עץ להשתמש...

הוא גילה, שעם ישראל נמשלו לכל סוגי העצים, חוץ מעץ 'ארז', מפני: שעץ הארז נשבר ע"י – משב רוח!

ללמדך, שטבוע לך ב'גנים' - לא להישבר...

המן חיפש עץ ארז - ולא מצא, עד שמצא בביתו קורה עתיקה - מתיבת נח, שבנו פרשנדתא שהיה שר בקרדוניא, הביא מהרי אררט, שעליהם שכנה התיבה.

המן העמיד את הקורה בחצר ביתו, ואף עשה 'ניסוי' - תלה את עצמו, כי רצה לראות, איך יתלה את מרדכי על העץ, ויצאה בת קול, ואמרה:

"עץ נאה הכנת - לעצמך"!

"רבות מחשבות בלב איש, ועצת ה' – היא תקום"!

כמה תככים, ככה - השגחה צמודה!

"הנה לא ינום, ולא ישן - שומר ישראל".

תוכנית אלוקית – תיקון לדורות קודמים

מרדכי היהודי היה מזרעו של שמעי בן גרא שקילל את דוד המלך כשברח מפני אבשלום בנו, ואמר עליו דוד המלך: "הניחו לו ויקלל..." – דוד המלך לא הרג את שמעי, כי צפה ברוח הקודש:

שמרדכי היהודי עתיד לצאת מזרעו, והוא - יושיע את ישראל.

זכרון יום החתימה – הותיר 'חותם' לדורות!

וסוף הסיפור ידוע: "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר..."

ביום זה נחתם בטבעת המלך - במקום להשמיד להרוג ולאבד, ושללם לבוז, זכו שנהפך להם - מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב...

על ימי הפורים נאמר: "לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם".

מה אתה רוצה לבקש? תכתוב בספר...

אומר הרבי מלובביץ שביום זה, בכל שנה ושנה:

מלכו של עולם, נותן לכל אחד להיות 'מסופרי המלך', ולכתוב 'ככל אשר ציווה מרדכי' - כל אשר הוא רוצה:

ליום אחד הוא בעל בית על - הנהגת העולם, ויכול לכתוב ולחתום ברצונו, כל מה שרוצה (שב"ק כ"ג סיון תשמ"ג).

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

צריך לזכור שכל מה שעובר על האדם, הוא מדויק, והכל בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים, גם אם נראה לך שהתפילה לא עזרה:

כמו שאולי חשבה אסתר המלכה...

תמשיך להתפלל ולהודות על מה שיש, ותבקש מהקב"ה שימלא חסרונך, לא תוכל כרגע להבין ולדעת, מדוע ישועתך מתעכבת, אבל, תזכור:

"ישועת ה' כהרף עין" – ויש ענין שיתהפך הכל לטובה...

ביום זה, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה:

לכתוב – ולחתום בטבעת המלך!

ובקשתך – לא תשוב ריקם, אמן!

זכות מרדכי ואסתר יעמדו לכל עם ישראל, ויראו כולם ישועות, אמן!