אאא

הפוסק הספרדי, הגאון רבי בן ציון מוצפי, בפסק הלכה לתלמידיו: אשה שנפגעה - חייבת להתלונן ולהציל בנות אחרות: "זכות זאת תעמוד לבל ייפגעו כל יוצאי חלציכן".

בימים האחרונים נשאל הרב על מעצר הערבי החשוד בתקיפת אשה בה טיפל במרפאה בעיר ביתר עילית: "לכבוד הרב בן ציון מוצפי. רבנו, התפרסם כי טכנאי מחבל ערבי שהועסק בקופת חולים פגע בנשים בביתר, בתי גם נפגעה, האם לפנות למשטרה?".

בתשובתו הרב היה נחרץ: "על כל מי שנפגעה על ידי כל גבר שהוא בכל צורה שהיא לגשת ולהתלונן באופן מסודר. בתלונתכן אתן מצילות את בנות ישראל מכל פגיעה בעתיד. וזכות זאת תעמוד לכן לבל ייפגעו כל יוצאי חלציכן".

באשר לטיפול בנשים בקופות חולים, כתב הרב: "יש לכנס התייעצות דחופה של רבנים ואנשי ציבור, וליזום שביתה כללית מול סניפי קופות החולים שלא יעסיקו מחבלים רשעים עוכרי ישראל, ולא יחללו את קדושת וטהרת בנותינו.

"על כל אלה יתקנו תקנה שבכל סניף או מרפאה בכל מוסד רפואי ציבורי, יעסיקו גבר אצל גברים. גברת אצל גברות. ושלום על ישראל".

"לא לשתוק, ולא להשתיק. ובערת הרע מישראל", סיים הרב מוצפי את תשובתו.