אאא

זו הייתה אחת הדרמות הגדולות בהיסטוריה של עם ישראל. קורח, בן דודו של משה רבינו, יחד עם עוד מאתיים וחמישים אישי ציבור נבחרים בעם ישראל, קורא תיגר על מנהיגותו של משה, מערער על סמכותו ומטיח בו האשמות קשות ושקריות.

אדם מן השורה היה נזעק להגן על כבודו ומגיב בהתנערות וניתוק מוחלט מהפוגעים. אך משה רבינו מגלה מנהיגות אמתית ובאהבתו האין-סופית לכל יהודי הוא מגיב באופן מפתיע ובלתי צפוי.

האם נוכל גם אנחנו לעצור בעצמנו בשעת כעס? יש סיכוי שנצליח להגיב נכון מול פגיעה קשה או אכזבה?

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מרתק לפרשת קורח, על גודל אהבתו של משה רבינו לכל יהודי ויהודייה ועל הלקח המאלף שכולנו יכולים ללמוד מחייו של מנהיג העם היהודי.

צפו בשיעור.