אאא

מסכת יבמות, דף ק"כ - השיעור בעברית:  

 

מסכת יבמות, דף ק"כ - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף ק"כ - השיעור באנגלית: