אאא

הברכות והנבואות הגדולות ביותר שנאמרו לעם היהודי הגיעו דווקא מפיו של גוי אנטישמי שרצה להשמיד את העם - בלעם, נביא גוי, נשכר על ידי בלק, מלך מואב, להשתמש בכוחו אשר בפיו וביכולת התקשורת שלו עם אלוקים ולקלל את עם ישראל.

שלוש פעמים הוא עומד ומשקיף על העם מרחוק ורוצה לקלל אותו, אך בכל פעם יוצאות מפיו ברכות ונבואות שהפכו לדברי השבח הגדולים ביותר שנאמרו על היהודים ולחזון אחרית הימים.

אחד הפסוקים המפורסמים ביותר שנאמרו על ידי בלעם, מופיע בסידור התפלה ונאמר בכל יום לפני תפלת שחרית: "מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל".

הפסוק המרגש הזה טומן בתוכו נקודת מבט ייחודית על חיי המשפחה של עם ישראל, על שיטת הלימוד שלהם ועל חיבתו הגדולה של אלוקים דווקא לאלו שחושבים שהם לא ראויים לכך.

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מרתק לפרשת בלק על ייחודיותו וסגוליותו של עם ישראל ועל החיבה הגדולה שמייחס הבורא לכל פעולה טובה שנעשית על ידי כל יהודי ויהודייה.