לקראת מתן תורה

קניין תורה ע"י אהבת הבריות, הכיצד?

רה"י הגר"ג אדלשטיין אמר כי על ידי אהבת הבריות מגיעים להצלחה בלימוד התורה הקדושה. ורד שאלתיאל מסבירה את פשר הדברים בטור מרתק ומיוחד לקראת חג מתן תורה (טור)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
חברותא בעיר פינסק, תרפ"ה (צילום: אלתר קציזנה)

ראש הישיבה הרה"ג אדלשטיין שליט"א העביר מסר - "הכל תלוי בזכויות" ע"י אהבת הבריות יש הצלחה בתורה, וזאת ההכנה לקבלת התורה...

האם אפשר ל'חיות' בשלום עם מי ששונה ממני?

איך אפשר לדון אותו לכף זכות?

איך שתדון את חברך – ידונו אותך!

אומר הבעל שם טוב הקדוש:

"אין נגזר על האדם שום דין, אלא, אם כן, הוא פוסק בעצמו כן!

וכשמלמד זכות על חברו – מלמד זכות על עצמו, ומציל את עצמו מהדין" (הבעש"ט על התורה פר' קדושים).

איך שאתה דן את חברך – דנים אותך בשמים!

כל אחד יכול לבחור – באיזה היכל ידונו אותו בשמים!

יש לך שתי אפשרויות: שתזכה לחסדים וישועות או ח"ו דינים.

יש לכל אחד מאיתנו 'כלי' נשק יותר עוצמתי מהנשק של החמאס, והוא:

לדון לכף זכות, במה אתה בוחר?

האם אתה דן את עצמך - לכף זכות?

"ואהבת לרעך כמוך" –דבר ראשון אתה חייב:

לראות את הטוב שיש בך! ולאהוב את עצמך... למרות שאתה לא מושלם!

האדם לפעמים מחפש פגמים בחברו, כי הוא לא אוהב את עצמו...

אם תראה כמה אתה טוב ותדבק בטוב, תוכל לראות שגם מי ששונה ממך טוב... ויהיה לך קל יותר - לדון אותו לכף זכות.

היכל הזכות והיכל החובה – מה אתה בוחר?

ישנם שני היכלות: היכל הזכות והיכל החובה:

בכל רגע, האדם יכול להכריע - באיזה היכל ידונו אותו בשמים.

מה ההבדל בין שני ההיכלות?

כשאתה דן את חברך ל'כף זכות': אתה נכנס להיכל הזכות - ודנים אותך לכף זכות!

כשאתה דן את חברך ל'כף חובה': אתה נכנס להיכל החובה - ודנים אותך לחובה!

זה הולך אחד על אחד - ממש!

לא משנה אם אתה - צדיק או רשע!

יהודי מאמין שמקיים תורה ומצוות, או לא!

אתה הוא זה שמעורר על עצמך – חסדים או דינים!

מה קורה בהיכלות הזכות והחובה?

בהיכל הזכות – הכל מהפכים בזכותך...

בהיכל החובה – הכל מהפכים בחובתך...

כל מצווה שקיימתי, ניתן לבחון אותה במבט לזכות ובמבט לחובה.

כיצד מתקיים הדין בהיכלות?

אומר רבנו תם שכתוב בזוהר הקדוש (פר' פיקודי) בשער ההיכלות:

"יש בהיכלות שער זכות, ובס"א יש היכל החובה" (ספר הישר).

כשהיינו ילדים, תארו לנו שכל מצווה נברא מלאך, ואחרי מאה ועשרים כשנגיע לשמים, נראה את המלאכים שנבראו מהמצות שעשינו, והם יהיו שלמים, או חסרי יד או רגל...

לא תמיד המצוות שלנו מושלמות - ו'לשם שמים'...

לפעמים המצוות נעשות בלי 'דעת' ולפעמים אנו... חוטאים...

היכל הזכות – הכל מהפכים בזכותך!

אדם שלומד תורה, מתפלל ומקיים מצוות, ודן את חברו לכף זכות, הוא נכנס להיכל הזכות, ושם:

הכל דנים ומהפכים בזכותו, גם אם אין - שום הגיון!

יחפשו כל סיבה ותרוץ - לדון אותך לכף זכות!

רוצה לראות שזה אפשרי? קיימת מצוה לא מושלמת, כי: כואב לך הראש, הוא עייף ורעב – מגיע לך - כל הכבוד! איך השתדלת – המצוה מושלמת!

עמדת הרבה זמן בשמש... אתה לא מרוכז, לא שמת לב...

היית במתח מ... אתה קצת מיואש או שבור...

אתה לא בקיא בדקדוק ההלכה...

היית בקטנות מוחין – בלי 'דעת' מה הפלא שדיברת או התנהגת כך?

המקטרג ינסה לומר: הוא כעס – ואסור לכעוס! עבודה זרה – ממש!

אבל, עכשיו אתה נמצא ב'היכל הזכות' – ושם, ולא דנים אדם בשעת כעסו...

היכל החובה – יחפשו אותך ב'סיבוב'!

היכל החובה – כל מה שתעשה – לא יהיה טוב ומושלם!

בהיכל החובה – כולם מהפכים בחובתך – אפילו אם אתה צדיק!

יחפשו את החסרונות ו'חוסר השלמות' – ב'זכוכית מגדלת'!

עצור רגע! בא נדבר בגובה העיניים:

האם אפשר לקיים מצוות בשלמות? בדקדוק הלכה?

לא נראה שזה אפשרי!

ואם תאמר: השתדלתי לקיים את המצווה בשלמות? לא יתחשבו בי?

תחשוב רגע, מה אתה מגיב כשעושים לך משהו שנראה נגדך?

אם אתה דן את השני לכף חובה, גם אותך – דנים לחובה!

וכל קיום תורה ומצוות נשפטים - בחומרת הדין...

ותמיד ימצאו – חסרון או 'פגם' במה שעשית... מזעזע!

כל מעשיך יהיו ל'שם שמים' – באמת?

איך ניתן לשפוט כל מעשה בחומרת הדין? ברכת? לא מתוך סידור... לא מספיק לכוונה, בעמידה או ישיבה? זלזל ב... לא דייקת...

אולי רצית קצת ל'השוויץ' או להתגאות?...

כמה אחוזים ממעשיך הם: לכבוד שמים, וכמה הם לתועלת עצמך, או בשביל 'כבוד'?

מהיום אהיה - 'פרייר' ואוותר לכולם?

עצור! אין לאף אחד זכות לפגוע בך – בכל צורה שהיא!

זה לא אומר שמהיום, אתה צריך לוותר לכל מי שחייב לך כסף, או להושיט את הלחי השנייה, למי שמבזה ומשפיל אותך...

כולנו יודעים והכל בשביל הניסיון ובשביל הבחירה... ושהאדם הוא רק שליח, ואתה לא מתנהל מולו השליח, אלא, מול – המשלח!

אם תדון לכף זכות – ידונו אותך ברחמים ותזכה לישועות:

תהיה מוכן לוותר? לא חבל לך? עסקת חייך!

מה קורה כשדנים את השני לכף זכות?

לדון לכף זכות – זה אתגר! אם נראה את הדברים מנקודת המבט של השני, נוכל לפותח בינינו 'ערוץ' תקשורת.

נצליח להגיע להידברות מתוך קבלה ו'הכלה', נוכל לנהל דיון בצורה מכובדת ומכבדת, וכשנבוא בגישה כזאת – יש יותר סיכוי שנגיע להבנה ולפשרה...

כדי לך להתאמץ על זה, ותפעיל את הדמיון - בכל הכח!

תפעל מתוך יצירתיות - וחשיבה מחוץ לקופסה!

תמיד תנסה – ללמד זכות! וזכית!

האם מה שאני דן לכף זכות, חייב - להיות אמת?

ממש לא! העיקר שתחשוב ותדון את השני - לכף זכות!

"אל תדון את חברך עד - שתגיע למקומו" – אף אדם לא יכול להגיע למקום של השני, כי כל אחד הוא עולם מלא...

ולא ניתן לרדת לסוף דעתו ורגשותיו, ועברו המפואר...

לעולם לא תגיע למקומו, ולכן, אתה גם לא יכול לדון אותו...

"ותשלך אמת ארצה" – תשליך את האמת שלך ארצה, כמו שמשה רבנו השליך את הלוחות הראשונים.

אתה הרי יודע מה הקב"ה אמר למשה רבנו כשהשליך את הלוחות...

יפה עשית... יפה אם תדון לכף זכות...

אתה יכול להפוך את גזר דינך בשמים...

טילי טילים של כף זכות - נגד טילים...

זאת הדרך לקבל את התורה...

אין אפשרות אחרת - להתקרב לה' יתברך!

אדרבא... ותן בליבנו שנראה כל אחד במעלת חברנו...

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות