הרב יצחק זילברשטיין: בעת האזעקה אפשר לקיים חמש מצוות דאורייתא

הגאון רבי יצחק זילברשטיין חבר מועצת גדולי התורה ורבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק ליקט את חמש המצוות דאורייתא שאפשר לקיים בעת הישמע האזעקה. מיוחד (יהדות, אקטואלי)

ישראל כהן | כיכר השבת |
הגאון רבי יצחק זילברשטיין (צילום ארכיון: משה גולדשטיין)

בימים האחרונים ליקט הגאון רבי יצחק זילברשטיין חבר מועצת גדולי התורה ורבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק יחד עם חברי הכולל "בית דוד" שבחולון שבראשותו, את המצוות דאורייתא שאפשר לקיים עם הישמע האזעקה. הבוקר (שני) מפרסם העיתון "יתד נאמן" את חמשת המצוות.

א. להכניס בלבו שהכל מאתו יתברך שמו, ולכל כדור יש כתובת ויבטח רק בשם, ומקיים בזה מצווה דאורייתא. כמו שכתוב בשערי תשובה לרבינו יונה שאם אדם יראה צרה קרובה, תהיה ישועת ה' בליבו ויבטח עליה כמו שנכתב בנביאים ובספר התהילים.

ב. ברגעי האזעקה יש לומר פרק תהלים, ולהתפלל שהטיל לא יפגע באף יהודי, ויצליחו ליירט אותו. "בתפילה זו", אומר הגר"י זילברשטיין, ,הוא מקיים מצוות עשה דאורייתא שיש מצווה על אדם הנמצא בעת צרה להתפלל להקב"ה שיושיעו מהצרה".

ג. ברגעים אלה, יש גם להרהר בתשובה. כמ"ש הרמב"ם מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הצבור, ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן. וזה הוא שיגרום להסיר את הצרה מעליהן.

ד. לאחר שהטיל יורט או שנפל בשטח פתוח ולא הזיק כלום, יש עוד מצות עשה, והיא, להודות לקב"ה על חסדיו המרובים. כמ"ש בשאילתות "דמחייבין בית ישראל לאודויי ולשבוחי קמי שמיא בעידנא דמתרחיש להו ניסא". וכתב העמק שאלה שהוא מצוות עשה דאורייתא

והוסיף הגר"י זילברשטיין: "שהפסוק (תהלים לה יח) 'אודך בקהל רב, בעם עצום אהללך' - בגימטריא תשע"ד".

ה. לפתוח את הדלת לאלה שמחפשים מחסה. אם אדם נקלע לאזעקה בהיותו ברחוב במקומות של פחד, והוא מחפש מחסה בתוך מבנה, ופותחים לו את הדלת, מקיימים בכך עוד מצווה של לא תעמוד על דם רעך וגם מצוות הכנסת אורחים.

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות