הלכה יומית: אמירת "ויכולו" בעמידה ובשנייםהלכה יומית עם הגר"ד יוסף: אמירת "ויכולו" בעמידה ובשניים
י"א באב תשעט | 12.08.19
הלכה יומית עם הגאון רבי דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה וראש מוסדות 'יחווה דעת' • היום: הלכות שבת, אמירת "ויכולו" בעמידה ובשניים • צפו בהלכה (יהדות)
שיעורו של הגר"ד יוסף:  דיני תפילה בערב שבתשיעורו של הגר"ד יוסף: דיני תפילה בערב שבתישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: דיני תפילה בערב שבת (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: דיני טעות בתפילהשיעורו של הגר"ד יוסף: דיני טעות בתפילהישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: דיני טעות בתפילה (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: מנחה וערבית של ערב שבתשיעורו של הגר"ד יוסף: מנחה וערבית של ערב שבתישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: מנחה וערבית של ערב שבת (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף:  ספירת העומר וקניית בגדים ורהיטים בעומרשיעורו של הגר"ד יוסף: ספירת העומר וקניית בגדים ורהיטים בעומרישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: ספירת העומר וקניית בגדים ורהיטים בעומ (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות זמן ביעור חמץ ומכירת חמץשיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות זמן ביעור חמץ ומכירת חמץישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: הלכות זמן ביעור חמץ ומכירת חמץ (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות יום פוריםשיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות יום פוריםישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: הלכות יום פורים (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף:  בישול לאחר אפייה בשבתשיעורו של הגר"ד יוסף: בישול לאחר אפייה בשבתישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: בישול לאחר אפייה בשבת (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף:   כלי שני בשבתשיעורו של הגר"ד יוסף: כלי שני בשבתישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: כלי שני בשבת (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף:  חימום תבשיל בשבתשיעורו של הגר"ד יוסף: חימום תבשיל בשבתישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: חימום תבשיל בשבת (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף:  המשך הלכות בישול אחר בישולשיעורו של הגר"ד יוסף: המשך הלכות בישול אחר בישולישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: המשך הלכות בישול אחר בישול (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: בישול אחר בישולשיעורו של הגר"ד יוסף: בישול אחר בישולישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: בישול אחר בישול (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף:  דיני השמן להדלקה בחנוכה ובשבתשיעורו של הגר"ד יוסף: דיני השמן להדלקה בחנוכה ובשבתישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: דיני השמן להדלקה בחנוכה ובשבת (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: המשך הלכות נר שבת בבית מדרששיעורו של הגר"ד יוסף: המשך הלכות נר שבת בבית מדרשישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: המשך הלכות נר שבת בבית מדרש (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות נר שבת בבית מדרששיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות נר שבת בבית מדרשישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: הלכות נר שבת בבית מדרש (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: יו״ט שני וקבלת שבתשיעורו של הגר"ד יוסף: יו״ט שני וקבלת שבתישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: יו״ט שני וקבלת שבת (הלכה ברורה)
חברי המועצת בשיחה ליום הכיפורים • צפוחברי המועצת בשיחה ליום הכיפורים • צפוכיכר השבת1
"כיכר השבת" מגיש בשידור חוזר את שיחותיהם של חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי ראובן לקראת יום הכיפורים, צפו בשיחה המלאה (יהדות)
שיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות תקיעת שופרשיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות תקיעת שופרישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: הלכות תקיעת שופר (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: אמירת הסליחותשיעורו של הגר"ד יוסף: אמירת הסליחותישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: אמירת הסליחות (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: כיצד מקבלים שבת?שיעורו של הגר"ד יוסף: כיצד מקבלים שבת?ישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: כיצד מקבלים שבת? (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף:  זמן קבלת שבתשיעורו של הגר"ד יוסף: זמן קבלת שבתישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: זמן קבלת שבת (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: מקום הדלקת נרות שבתשיעורו של הגר"ד יוסף: מקום הדלקת נרות שבתישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: מקום הדלקת נרות שבת(הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף:  המשך הלכות הדלקת נרות שבתשיעורו של הגר"ד יוסף: המשך הלכות הדלקת נרות שבתישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • והשבוע: המשך הלכות הדלקת נרות שבת . צפו (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות תשעה באבשיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות תשעה באבישי כהן2
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • והשבוע: הלכות תשעה באב. צפו (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: עוד בהלכות הדלקת נרות שבתשיעורו של הגר"ד יוסף: עוד בהלכות הדלקת נרות שבתישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: עוד בהלכות הדלקת נרות שבת (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות ימי בין המצריםשיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות ימי בין המצריםישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: הלכות ימי בין המצרים (הלכה ברורה)

עוד כתבות

הלכה ברורה - עם הרב דוד יוסף

שיעור שבועי בהלכה מפי חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב דוד יוסף - מידי שבוע כל שיעורי הרב דוד יוסף רק בכיכר השבת

כיכר facebook