ישי ריבו  שלומי גרטנר  מוטי רוטמן  אנגליה
יצא עם קפה לרכב, יברך שוב? • הלכה יומיתיצא עם קפה לרכב, יברך שוב? • צפו בהלכה יומית
ב' בסיון תשעח | 16.05.18
יצא עם קפה לרכב, יברך שוב? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
יציאה לחדר המדרגות בסעודה • הלכה יומיתיציאה לחדר המדרגות בסעודה • הלכה יומיתישי כהן
יציאה לחדר המדרגות בזמן הסעודה • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
עבר מחדר לחדר בסעודה • ההלכה היומיתעבר מחדר לחדר בסעודה • ההלכה היומיתישי כהן1
דין 'שינוי מקום'מחדר לחדר • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
'שינוי מקום' בסעודה עם חברים • צפו בהלכה יומית'שינוי מקום' בסעודה עם חברים • צפו בהלכה יומיתישי כהן
דין 'שינוי מקום' בסעודה עם חברים • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
שינוי מקום  לפני שאכל כזית • צפו בהלכה יומיתשינוי מקום לפני שאכל כזית • צפו בהלכה יומיתישי כהן
שינוי מקום באכילת לחם ועוגות לפני שאכל כזית • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין שינוי מקום באכילת  לחם ועוגות • צפודין שינוי מקום באכילת לחם ועוגות • צפוישי כהן
שינוי מקום באכילת לחם ועוגות •מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין שינוי מקום באכילת פירות וירקות • צפודין שינוי מקום באכילת פירות וירקות • צפוישי כהן
האם מותר לצוד מקק בשבת?• מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר לצוד מקק בשבת?• צפו בהלכההאם מותר לצוד מקק בשבת?• צפו בהלכהישי כהן
האם מותר לצוד מקק בשבת?• מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האוכל פירות ולחם יברך פעמיים?  • צפו בהלכההאוכל פירות ולחם יברך פעמיים? • צפו בהלכהישי כהן
מותר לצוד דבורה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האוכל פירות ולחם יברך פעמיים? • צפו בהלכההאוכל פירות ולחם יברך פעמיים? • צפו בהלכהישי כהן
האוכל פירות ולחם יברך פעמיים?• מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
כזית לחם פוטרת שאר ברכות • צפו בהלכהכזית לחם פוטרת שאר ברכות • צפו בהלכהישי כהן1
כזית לחם פוטרת שאר ברכות • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האוכל עוגות בסעודה יברך ברכה אחרונה? צפוהאוכל עוגות בסעודה יברך ברכה אחרונה? צפוישי כהן
האוכל עוגות בסעודה יברך ברכה אחרונה ? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר לצוד יתוש בכוס? צפו בהלכה יומיתמותר לצוד יתוש בכוס? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מותר לצוד יתוש בכוס ? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האוכל פירות בסעודה צריך לברך ברכה אחרונה? צפו בהלכה יומיתהאוכל פירות בסעודה צריך לברך ברכה אחרונה? צפו בהלכה יומיתישי כהן
האוכל פירות בסעודה צריך לברך ברכה אחרונה? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם לברך על משקאות באמצע הסעודה? צפו בהלכה יומיתהאם לברך על משקאות באמצע הסעודה? צפו בהלכה יומיתישי כהן1
האם צריך לברך על המשקה בסעודה? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר להרוג כינים בשבת? צפו בהלכה יומיתהאם מותר להרוג כינים בשבת? צפו בהלכה יומיתישי כהן
האם מותר להרוג דבורה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר להרוג דבורה בשבת? צפו בהלכה יומיתהאם מותר להרוג דבורה בשבת? צפו בהלכה יומיתישי כהן
האם מותר להרוג דבורה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
יין פוטר שאר משקים •  צפו בהלכה יומיתיין פוטר שאר משקים • צפו בהלכה יומיתישי כהן
מדוע יין פוטר שאר משקים ? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מה מברכים על הקרמבו? צפו בהלכה יומיתמה מברכים על הקרמבו? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מה מברכים על הקרמבו? אם להפריד את ביסקוויט מהקרמבו? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר להרוג יתוש בשבת? צפו בהלכה יומיתהאם מותר להרוג יתוש בשבת? צפו בהלכה יומיתישי כהן1
האם מותר להרוג יתוש בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר להרוג נמלה בשבת? צפו בהלכה יומיתהאם מותר להרוג נמלה בשבת? צפו בהלכה יומיתישי כהן1
האם מותר להרוג נמלה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מדוע ברכת היין פוטרת את שאר המשקים?מדוע ברכת היין פוטרת את שאר המשקים?ישי כהן
מדוע ברכת היין פוטרת שאר משקים? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר לאכול פיצה עם טונה? צפו בהלכה היומיתמותר לאכול פיצה עם טונה? צפו בהלכה היומיתישי כהן5
האם מותר לאכול דגים וחלב ביחד? ודין מים אמצעיים • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מותק לקשור עניבה בשבת ?הלכה יומית: מותק לקשור עניבה בשבת ?ישי כהן
האם מותר לקשור עניבה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
אדם שהתחיל לאכול ונזכר שלא ברך, מה יעשה?אדם שהתחיל לאכול ונזכר שלא ברך, מה יעשה?ישי כהן
מה הדין של מי שהחל באכילתו ונזכר שלא ברך • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: זהירות בביזוי אוכליןהלכה יומית: זהירות בביזוי אוכליןישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: זהירות בביזוי אוכלין • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

כיכר facebook