טראמפ  %D7%A2%D7%..  dc dhbmcurd  omer
יוצאים הלילה מב"ב לי-ם? צפו בהלכה היומיתיוצאים הלילה מב"ב לי-ם? צפו בהלכה היומית
י"ד באדר ב' תשעט | 21.03.19
יוצאים הלילה מב"ב לי-ם? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דיני סעודת חג הפורים • צפו בהלכה היומיתדיני סעודת חג הפורים • צפו בהלכה היומיתישי כהן
דיני סעודת חג הפורים • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דיני מתנות לאביונים • צפו בהלכה היומיתדיני מתנות לאביונים • צפו בהלכה היומיתישי כהן
דיני מתנות לאביונים • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מצוות משלוח מנות • צפו בהלכה היומיתמצוות משלוח מנות • צפו בהלכה היומיתישי כהן
מצוות משלוח מנות • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
חובת ריכוז בקריאת מגילה • צפו בהלכהחובת ריכוז בקריאת מגילה • צפו בהלכהישי כהן
חובת ריכוז בקריאת מגילה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
כל מה שצריך לדעת ב'שבת זכור' • צפו בהלכהכל מה שצריך לדעת ב'שבת זכור' • צפו בהלכהישי כהן
כל מה שצריך לדעת ב'שבת זכור' • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
שלא להחסיר אות במגילה • צפו בהלכה יומיתשלא להחסיר אות במגילה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
שלא להחסיר אות במגילה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
סכום 'זכר למחצית השקל' • צפו בהלכה יומיתסכום 'זכר למחצית השקל' • צפו בהלכה יומיתישי כהן
סכום 'זכר למחצית השקל' • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
חובת הריכוז בברכת המזון • צפו בהלכה יומיתחובת הריכוז בברכת המזון • צפו בהלכה יומיתישי כהן
חובת הריכוז בברכת המזון• מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
נסיעה ברכבת שנבנתה בשבת • צפו בהלכה יומיתנסיעה ברכבת שנבנתה בשבת • צפו בהלכה יומיתישי כהן2
נסיעה ברכבת שנבנתה בשבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הנאה ממלאכת שבת • צפו בהלכה יומיתהנאה ממלאכת שבת • צפו בהלכה יומיתישי כהן
הנאה ממלאכת שבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
חובה לשבת בברכות? • צפו בהלכה יומיתחובה לשבת בברכות? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
חובה לשבת בברכות? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
לענות אמן באמצע ברכה? • צפו בהלכה יומיתלענות אמן באמצע ברכה? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
לענות אמן באמצע ברכה? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
חובת הריכוז בברכות • צפו בהלכה יומיתחובת הריכוז בברכות • צפו בהלכה יומיתישי כהן
חובת הריכוז בברכות • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין אוכל שחולל עליו השבת • צפו בהלכה יומיתדין אוכל שחולל עליו השבת • צפו בהלכה יומיתישי כהן
דין אוכל שחולל עליו השבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הנאה מחילול שבת • צפו בהלכה יומיתהנאה מחילול שבת • צפו בהלכה יומיתישי כהן
הנאה מחילול שבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר לדבר בברכת המזון? • צפו בהלכה יומיתמותר לדבר בברכת המזון? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
מותר לדבר בברכת המזון? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין כוס בברכה • צפו בהלכה יומיתדין כוס בברכה • צפו בהלכה יומיתישי כהן1
דין כוס בברכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין כוס בברכת המזון • צפו בהלכה יומיתדין כוס בברכת המזון • צפו בהלכה יומיתישי כהן
דין כוס בברכת המזון • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מים אחרונים עם מיץ? • צפו בהלכה יומיתמים אחרונים עם מיץ? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
מותר לעשות מים אחרונים עם מיץ? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מים אחרונים חובה • צפו בהלכה יומיתמים אחרונים חובה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
מים אחרונים חובה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האיסור בהדלקת אור 'בשינוי' • הלכה יומיתהאיסור בהדלקת אור 'בשינוי' • הלכה יומיתישי כהן4
האיסור בהדלקת אור 'בשינוי' • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
להרחיק הסכין בברכת המזון • צפו בהלכה יומיתלהרחיק הסכין בברכת המזון • צפו בהלכה יומיתישי כהן
להרחיק הסכין בברכת המזון • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מיוחד: סדר הברכות בשולחן ט"ו בשבט. צפומיוחד: סדר הברכות בשולחן ט"ו בשבט. צפוישי כהן4
מיוחד: סדר שולחן ט"ו בשבט • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
כך מסבירים ל'גוי שבת' • צפו בהלכה יומיתכך מסבירים ל'גוי שבת' • צפו בהלכה יומיתישי כהן1
כך מסבירים ל'גוי שבת' • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
איך מותר לזרוק לחם לפח • צפו בהלכה יומיתאיך מותר לזרוק לחם לפח • צפו בהלכה יומיתישי כהן2
איך מותר לזרוק לחם לפח • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

כיכר facebook