לאן פני ש"ס  נכד הרב..  נתנאל  סיבוב השני
הדלקת נרות חנוכה בערב שבת • צפו בהלכה יומיתהדלקת נרות חנוכה בערב שבת • צפו בהלכה יומית
כ"ח בכסלו תשעט | 06.12.18
הדלקת נרות חנוכה בערב שבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
היוצא מביתו, היכן ידליק? • צפו בהלכה יומיתהיוצא מביתו, היכן ידליק? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
היוצא מביתו, היכן ידליק? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
קביעת סעודה על סופגניה • צפו בהלכה יומיתקביעת סעודה על סופגניה • צפו בהלכה יומיתישי כהן2
קביעת סעודה על סופגניה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
תפילת ערבית לפני ההדלקה • צפו בהלכה יומיתתפילת ערבית לפני ההדלקה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
תפילת ערבית לפני ההדלקה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
זמן הדלקת נרות חנוכה • צפו בהלכה יומיתזמן הדלקת נרות חנוכה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
זמן הדלקת נרות חנוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מקום הדלקת הנרות • צפו בהלכה יומיתמקום הדלקת הנרות • צפו בהלכה יומיתישי כהן
מקום הדלקת נרות חנוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
שבני הבית יהיו בהדלקה • צפו בהלכה יומיתשבני הבית יהיו בהדלקה • צפו בהלכה יומיתישי כהן1
כל בני הבית יהיו בהדלקת נרות חנוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
סדר הדלקת נרות חנוכה • צפו בהלכה יומיתסדר הדלקת נרות חנוכה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
סדר הדלקת נרות חנוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
היסח הדעת בברכות • צפו בהלכה יומיתהיסח הדעת בברכות • צפו בהלכה יומיתישי כהן1
דין היסח הדעת בברכות • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
אכילת גלידה אחרי מים אחרונים • בהלכה יומיתאכילת גלידה אחרי מים אחרונים • בהלכה יומיתישי כהן
אכילת גלידה אחרי מים אחרונים • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
אכל והתפנה, יברך שוב? • צפו בהלכה יומיתאכל והתפנה, יברך שוב? • צפו בהלכה יומיתישי כהן1
אכל והתפנה, יברך שוב? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
אכל ונרדם, יברך שוב? • צפו בהלכה יומיתאכל ונרדם, יברך שוב? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
אכל ונרדם, יברך שוב? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
גוי שבת כשאין חולה בבית • צפו בהלכה יומיתגוי שבת כשאין חולה בבית • צפו בהלכה יומיתישי כהן2
נפל החשמל בבית ואין חולה בבית מותר לבקש מהגוי ? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר לגוי להרים את החשמל? • הלכה יומיתמותר לגוי להרים את החשמל? • הלכה יומיתישי כהן
נפל החשמל בבית, מותר לבקש מהגוי ? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
אכל והתפלל, יברך שוב? • צפו בהלכה יומיתאכל והתפלל, יברך שוב? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
אכל והתפלל, יברך שוב? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הדלקת אור באמצעות גוי • צפו בהלכה יומיתהדלקת אור באמצעות גוי • צפו בהלכה יומיתישי כהן1
הדלקת אור ומקרר באמצעות גוי שבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הדלקת מזגן באמצעות גוי • צפו בהלכה יומיתהדלקת מזגן באמצעות גוי • צפו בהלכה יומיתישי כהן2
הדלקת מזגן בשבת באמצעות גוי • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
החלפת הערבות בחול המועד • בהלכה יומיתהחלפת הערבות בחול המועד • בהלכה יומיתישי כהן
החלפת הערבות בחול המועד • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
איסור הכנסת סירים לסוכה • צפו בהלכה לחגאיסור הכנסת סירים לסוכה • צפו בהלכה לחגישי כהן1
מותר להכניס סירים לסוכה? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מצוות הסוכה • צפו בהלכה יומיתמצוות הסוכה • צפו בהלכה יומיתכיכר השבת
מצוות הסוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דיו פרגולה בסוכה • צפו בהלכה יומיתדיו פרגולה בסוכה • צפו בהלכה יומיתישי כהן2
דיו פרגולה בסוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
קשירת הסכך בסוכה • צפו בהלכה יומיתקשירת הסכך בסוכה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
קשירת הסכך בסוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מצוות אכילה בערב יום כיפור • הלכה יומיתמצוות אכילה בערב יום כיפור • הלכה יומיתישי כהן1
מצוות אכילה בערב כיפור • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
השבת גניבה ובקשת סליחה • הלכה יומיתהשבת גניבה ובקשת סליחה • הלכה יומיתישי כהן
השבת גניבה ובקשת סליחה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
טעה ב'המלך הקדוש' • צפו בהלכה יומיתטעה ב'המלך הקדוש' • צפו בהלכה יומיתישי כהן
טעה ב'המלך הקדוש' • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הכנה מיו"ט ראשון ליו"ט שני • הלכה יומיתהכנה מיו"ט ראשון ליו"ט שני • הלכה יומיתישי כהן
הכנה מיו"ט ראשון ליו"ט שני • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

עדכונים
כיכר facebook