"דרך ישרה"

בכורות נז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות נז', חמישי, י' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף ה

*מנה קדש כפול. *שאלות ר"א. *דרשות הפס' בבכור.

* במנה יש מאה דינרים שהם כ''ה סלעים, חצי סלע זהו מחצית השקל ולכן במנה יש חמישים מחציות ובככר שהיא ששים מנה יש שלשת אלפים, ולכן הקשה קונטרוקוס השר מדוע על מנין ששים ריבוא התקבל רק מאה מנה ולא מאתים, ותרצינן דמנה של קדש כפול היה. וההוכחה 1. היתרה של אלף ותשע''ה סלעים נמנו בנפרד ולא עשה ככר שלם מאלף וחמש מאות ש''מ דכפול היה, ודחי דלמא בככרות נמנה מנין גדול. 2. נחשת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקל ולא נמנו לככר, ודחי כנ''ל. 3. למסקנא נאמר ביחזקאל שיש במנה ששים סלעים, ושמעינן מזה שמנה של קדש כפול, ומוסיפין על המדות ששית מלבר שהרי הגדילו מחמשים לששים.

* שאלות רבי חנינא את ר''א 1. פודים דווקא פטרי חמורים, כיון שסייעו את ישראל בנשיאת ביזת מצרים. 2. לשון רפידים, שריפו ידם מד''ת. 3. המקום שיטים נקרא על שנתעסקו בדברי שטות, ומייתי לשון ותקראן דזהו בגופן או שנעשו בעלי קריין.

* מחלוקות רבנן וריה''ג בדרשות הפסוקים בבכור 1. ולד שאינו דומה לאמו פטור מן הבכורה, ילפינן לחכמים מקדושת דמים שנאמר פעמיים פטר חמור, ולריה''ג מקדושת הגוף שנאמר בכור שור כשב ועז. 2. איצטריך לכתוב אימורין בבכור שור שנתרבה בנסכים, כשב שנתרבה באליה, ועז שנתרבה בע''ז ביחיד. וא''א ללמוד חדא מתרתי, דליכא שור בפסחים, כשב בע''ז, ובעז ליכא ריבוי במזבח, וריה''ג יליף מיתורא דבכור. 3. אין לפדות פטרי סוסים וגמלים, לריה''ג שנאמר פעמיים פטר חמור, ולחכמים מכלל ופרט שנאמר כל מקנך תזכר כלל שור שה וחמור פרט אין בכלל אלא מה שבפרט.

שאלות לחזרה ושינון


* שאלות קונטרוקוס השר, ומנין שהמנה של קדש כפול (3)
* שאלות רבי חנינא את ר"א (3)
* מחלוקת רבנן וריה"ג בדרשות הפסוקים בבכור (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר