"דרך ישרה"

ברכות י • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות י', שני, טז' בטבת תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף י

1. דוד המלך. 2. חזקיהו. 3. השונמית ואלישע. 4. ר"י בר חנינא.

א. אשרי האיש ולמה רגשו הוו חדא פרשה ולכן אתי שפיר 1. יהיו לרצון אחר י''ח פרשיות. 2. הללויה אחר ק''ג פרשיות. 3. פרשה חביבה פתח באשרי וסיים באשרי.

ב. בריוני וצדוקי 1. בריוני צערו את ר''מ ורצה להתפלל שימותו, וברוריה אמרה שהתפלל שיחזרו בתשובה. 2. רני עקרה לא ילדה, כנס''י שלא ילדה בנים לגהנום. 3. מעשה אבשלום כתוב קודם לסמכו לפרשת גוג ומגוג.

ג. דוד דר בחמשה עולמים ואמר שירה 1. במעי אמו, וכל קרבי. 2. נסתכל בכוכבים, כל צבאיו. 3. ינק, כל גמוליו. 4. ראה מפלת רשעים, יתמו חטאים. 5. נסתכל ביום המיתה, תוסף רוחם יגועון.

ד. מדת הקב''ה 1. צר צורה בתוך צורה ומטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים. 2. אין צייר כאלוקינו. 3. אין לבלותך, שמבלה את מעשיו. 4. יודע לעשות פשרה בין חזקיהו לישעיהו.

ה. ההשוואה בין הקב''ה והנשמה 1. מלא כל הגוף, העולם. 2. רואה ולא נראה. 3. רואה את הכל. 4. טהור. 5. יושב בחדרי חדרים.

ו. הלימודים מחזקיהו המלך 1. נחלה ובא אליו ישעיה, וא''ל שמת שלא עסק בפו''ר, והתפלל דאין להתיאש אפי' חרב חדה מונחת. 2. אל הקיר, מקירות לבו, או שהזכיר את עליית הקיר שעשתה השונמית. 3. הטוב בעיניך בעינך עשיתי, שסמך גאולה לתפלה, או שגנז ספר רפואות. 4. תלה בזכות עצמו והשיבו בזכות דוד, ולעומתו משה תלה בזכות האבות והשיבוהו בזכות עצמו.

ז. מעשי חזקיהו 1. על שלשה הודו: גנז ספר רפואות. 2. כתת נחש הנחושת. 3. גרר עצמות אביו. 4. על שלשה לא הודו: סתם מי גיחון. 5. קצץ דלתות היכל ושגרן למלך אשור 6. עבר ניסן בניסן ביום העיבור.

ח. הלימודים מהאשה השונמית 1. עלית קיר, פליגי אי קירוה או חלקו לשנים. 2. הרוצה אפשר להנות יכול כאלישע, ומי שאינו רוצה יכול כשמואל שבכל מקום ביתו עמו. 3. איש אלקים קדוש, שלא ראתה זבוב או קרי.

ט. שמועות ר"י בר חנינא 1. אשה מכרת באורחין יותר מהאיש 2. משרתו אינו קדוש, שגיחזי אחז בדדיה. 3. כל המארח ת''ח כמקריב תמידין.

י. דינים בתפלה מריב"ח 1. יש להתפלל במקום נמוך, שנא' ממעמקים. 2. לכון רגליו, מרגל ישרה. 3. מי שאוכל ושותה ואח''כ מתפלל, נאמר עליו ואותי השלכת אחר גויך.

יא. תוס' 1. בפרשה חביבה על דוד חתם מעין הפתיחה. 2. גדול ק''ש בעונתה יותר מת''ת שלא בזמן ק''ש.

שאלות לחזרה ושינון

א. אשרי האיש ולמה רגשו הוו פרשה אחת, ומתורץ (3)

ב. בריוני והצדוקי (3)

ג. חמשת העולמות שדוד דר, ואיזו שירה אמר (5)

ד. מדת הקב"ה (4)

ה. ההשוואה בין הקב"ה והנשמה (5)

ו. הלימודים מחזקיהו המלך (4)

ז. מעשי חזקיהו המלך (6)

ח. הלימודים מהאשה השונמית (3)

ט. שמועות ר"י בר חנינא (3)

י. הדינים בתפילה שאמר ר"י בר חנינא (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר