"דרך ישרה"

תענית כ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תענית כ', חמישי, כח' כסלו תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף כ

*מעשי הצדיקים.

א. מעשי הצדיקים 1. אמרינן דלאחר החורבן יש שנים שגשמיהם מועטין וכן שאינם יורדים בזמנם ודומה למקבל פרנסתו ביום ראשון ובבת אחת וטיט מגובל יפה, ומייתי שבזמן ביהמ''ק נקדימון בן גוריון לווה י''ב מעיינות מים מאדון אחד והתחייב להחזירם מלאים או י''ב ככרות כסף ולבסוף התפלל במקדש וירדו גשמים ואמר לו שכבר שקעה החמה ברשותו ונכנס שוב למקדש והתפלל ונתפזרו העבים וזרחה החמה ולכן נקרא שמו נקדימון במקום בוני, וכן נקדרה ליהושע ולמשה בגז''ש אחל תת. 2. דף כ, נעתרות נשיקות שונא זה בלעם שבירך את ישראל כארז שרוח דרומית עוקרתו ונאמנים פצעי אוהב זה אחיה השילוני שקילל את ישראל בקנה שהולך ובא עם הרוח אך נשאר וזכה שנוטלים ממנו קולמוס לכתיבת ס''ת, ומייתי מעשה בר''א ברבי שמעון שחזר מבית רבו והיתה דעתו גסה עליו ואמר לאדם מכוער ריקא האם כל בני עירך מכוערים כמוך וא''ל תאמר לאומן שעשאני ולא מחל לו עד שאנשי עירו בקשו ממנו בעבור תורתו ודרש לעולם יהא אדם רך כקנה ולא קשה כארז. 3. היה בנהרדעא כותל רעוע ורב ושמואל לא עברו מתחתיו אפילו שעמד במקומו י''ג שנים והלכו שם יחד עם רב אדא בר אהבה כיון שזכויותיו מרובין. 4. היה לרב הונא יין בתוך בית רעוע והביא לשם את ר''א בר אהבה ומשכיה בשמעתתא ובינתים פינו את הבית מהיין שהיה בו ואח''כ נפל הבית, ורב אדא הקפיד כיון שאסור לאדם לעמוד במקום סכנה שמא לא יעשו לו נס ואף אם ניצל מנכין מזכויותיו שנאמר קטונתי מחמת כל החסדים. 5. ר''א בר אהבה אמר שהאריך ימים מכיון שמימיו לא הקפיד בתוך ביתו, ולא צעד בפני שגדול ממנו, ולא הרהר במבואות המטונפים, ולא הלך ארבע אמות בלא תורה ותפילין, ולא ישן בביהמ''ד שנת קבע או ארעי, ולא שש בתקלת חבירו, ולא קרא לחבירו בחניכתו. 6. מעשי רב הונא בזקנותו: בימים שהיה רוח הוציאוהו במרכבת זהב ובדק את כל העיר וסתר כתלים רעועים ואם הבעלים לא יכל לבנות היה בונה משלו, ובכל ע''ש היה קונה את הירקות שנשארו והשליכם לנהר ולא לעניים כדי שלא יסמכו על כך ולא לבהמה משום ביזוי אוכלין, וכאשר היה לו מילתא דאסותא או שיבתא נתן לכולם, וכאשר אכל הזמין את כל דצריך ורבא אמר שיכול לעשות הכל מלבד זאת כיון שעניי מחוזא מרובים.

שאלות לחזרה ושינון

א. מעשי הצדיקים (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר