כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

חגיגה יט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת חגיגה יט', שני, כו' אדר א' תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף יט

*נט"י בלא כוונה.

א. איכא סתירה בנוטל ידיו בלא כוונה האם ידיו טהורות ומתרצינן דטהורות לחולין ולא למעשר, והשמועות 1. גל שנתלש ובו ארבעים סאה ונפל על האדם והכלים טהורין ואדם דומיא דכלים דלא מכווני, ודחינן דלמא באדם שיושב ומצפה וה''נ כלים וקמ''ל דלא גזרינן שמא יטביל בחרדלית של גשמים או ראשין אטו כיפין דאין מטבילין באויר. 2. פירות שנפלו לאמת המים ופשט מי שידיו טמאות ונטלן ידיו טהורות, מכאן שמעינן דלחולין א"צ כונה. 3. במשנתינו הטובל לחולין והוחזק לחולין אסור למעשר, ודחי דקמ''ל שאסור אע''פ שהוחזק. 4. טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל, ודחי דקאי על מעשר ולא על חולין, וכן תניא שמותר כחולין. 5. עודהו רגלו אחת במים הוחזק לדבר קל מחזיק עצמו לדבר חמור ואם עלה שוב אינו מחזיק, ומפרשינן דאף אחר שעלה יכול להחזיק עצמו לדבר חמור כל זמן שלא הוחזק לדבר קל, והברייתא אתיא כרבי יהודה הסובר דמי שרגלו אחת במים מצטרף להשלים לארבעים סאה. ופלוגתייהו לל''ק במעלות דרבנן אבל מטומאה לטהרה לכו''ע טמא ולל''ב ה"מ בטומאה אבל במעלות לכו''ע טהור, וכן נחלקו ר''מ ור''י אם אמרינן גוד אסיק לענין הטבלת מחטין בראשו.

שאלות לחזרה ושינון

א. נטילת ידים בלא שהוחזק והשמועות (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר