כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

גיטין ס' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת גיטין ס', שבת, כו' תמוז תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף ס'

*דיני מגילות. *ס"ת. *שמונת הפרשיות. *השקאה.

דיני מגילות 1. חומשים, להו"א אסור כס"ת שחסר יריעה, ולמסקנא שרי משום דבמיליה לא חסר. 2. ספר אפטרתא פליגי אי אסור לקרות בו ולטלטלו, או דשרי משום עת לעשות לה'. 3. מגילה לתינוק בעי, למ"ד תורה מגילה שמא אסור כיון דאידבק, ולמ"ד חתומה שמא שרי כיון דלא אפשר, ופליגי תנאי בדעתו להשלים אי אסור או דשרי.

סוגית ספר תורה 1. פליגי אי נתנה מגילה שנא' מגילת ספר, ולאידך כך נקראת כל התורה מגילה עפה וכן הפרשות לא לפי הסדר. או חתומה ניתנה מלקוח את ספר התורה, ואידך אחר שנדבק. 2. לר"א רוב תורה בכתב ומיעוט בע"פ מאכתוב רובי תורתי, ואידך בלשון תמיה. ולר"י הרוב בע"פ שנא' כי על פי הדברים, ואידך מפני הקושי. 3. דברים שבכתב אין לומר בע"פ, ודברים שבע"פ שרי לכתוב משום עת לעשות לה'.

שמונת הפרשיות שנאמרו ביום הקמת המשכן ומ"ט 1. אמור אל הכהנים, שהתקדשו בו ביום. 2. פרשת לויים, והיינו הלכותיהן שבפרשת בהעלותך דאז נתקדשו, וי"א מעשר ראשון ונדחה. 3. פרשת טמאים, פסח שני שנשתלחו הטמאים. 4. שילוח טמאים, שהוקבעו המחנות. 5. אחרי מות, שלא יבא אהרן אל הקדש שלא לצורך. 6. שתויי יין שנאסרו במשכן. 7. נרות, בהעלותך. 8. פרה אדומה שנשרפה למחרת, דבעיא הזאה פתח אהל מועד.

דיני השקאה 1. לסכור לצורך השדות, לרב תתאי ברישא ולשמואל עילאי, ולהלכה כל דאלים גבר, ולרב בור מתמלא ראשון בהולך הנהר ע"פ בורו. 2. לדלות מותר למי שרוצה. 3. הקיפו הנהר לשדות, אסור אם מונע מרוצת הנהר.

שאלות לחזרה ושינון

דף ס'

דיני מגילות (3)

סוגית ספר תורה (3)

ח' פרשיות ביום שהוקם המשכן, ומ"ט (8)

דיני השקאה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר