כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
בשורה משמחת

בנק הפועלים מכריז על סדרת הטבות משמעותיות ללקוחותיו בתחומי העו"ש, הפקדונות והמשכנתאות

במסגרת ההטבות - שדרוג מהותי של מנגנון העו"ש המקזז בין יתרות הזכות לחובה; הפחתת הריביות על המינוס; עידוד פרואקטיבי של משקי הבית להסיט סכומים משמעותיים מעו"ש זכות לאפיקים אחרים ועוד (כלכלה)

בנק הפועלים (צילום: באדיבות המצלם)

בתקופה האחרונה משקי בית רבים בישראל מתמודדים עם גל עליות מחירים וריביות הגורם לנטל כלכלי משמעותי. במטרה להקל על לקוחותיו בתקופה זו, בנק הפועלים מכיר בצורך לסייע ללקוחות שהושפעו מנטל עליית הריבית ומכריז על סדרת הטבות משמעותיות בתחומי העו"ש, הפקדונות והמשכנתאות המיועדת ללקוחות שהושפעו מעליית הריבית.

במסגרת ההטבות - שדרוג מהותי של מנגנון העו"ש המקזז בין יתרות הזכות לחובה; הפחתת הריביות על המינוס; עידוד פרואקטיבי של משקי הבית להסיט סכומים משמעותיים מעו"ש זכות לאפיקים אחרים; שיפור הריביות על הפקדונות ללקוחות קמעונאיים; ספיגת העלאות ריבית נוספות בהחזרי המשכנתאות והארכת ספיגה קיימת בחצי שנה.

בתחום העו"ש: שדרוג מהותי של מנגנון העו"ש המקזז – המנגנון הכדאי והמקל ביותר לרוב המשפחות אשר נמצאות חלק מהחודש בפלוס וחלק מהחודש במינוס. הסכומים שנצברים בימי הפלוס מקזזים את הסכומים שנצברים בימי המינוס ועליהם יש לשלם ריבית. כך שבפועל - הריבית שהלקוח משלם על יתרות החובה שלו תקטן. המוצר מיועד למאות אלפי לקוחות פרטיים הנמצאים בחלק מהחודש ביתרות זכות ובחלק אחר שלו ביתרות חובה ומקטין את הריבית המשולמת על יתרות החובה.

במסגרת המהלך, הבנק מעלה משמעותית את תקרת חישוב יתרות הזכות המצטברות לקיזוז, שעמדה עד כה על 10,000 ש"ח לחודש לכל היותר, לתקרה מצטברת מקסימלית בסך 300,000 ש"ח בחודש.

המוצר יופעל באופן אוטומטי החל מיום שלישי, י"ד אב תשפ"ג (1 באוגוסט) לכלל הלקוחות הפרטיים בעלי מסגרת עו"ש בש"ח (ובכלל זה עו"ש משכורת, חח"ד פרטי, סטודנט וחייל) וצפוי לחסוך למאות אלפי לקוחות הבנק סכום של מאות שקלים בשנה.

דוגמא להמחשה: לקוח שהיה ביתרת זכות בסך 10,000 ש"ח למשך 10 ימים ולאחר מכן גם היה ביתרת חובה באותו הסכום למשך 20 ימים: ללא מנגנון העו"ש המקזז, הלקוח היה משלם ריבית בסך של כ-840 ש"ח בשנה. עם מנגנון עו"ש מקזז הלקוח ישלם כ-420 ש"ח בשנה, כלומר 420 ש"ח פחות, חיסכון של 50%! ריבית זכות בגובה 2% על יתרת העו"ש היתה מקנה ללקוח כ-66 ש"ח בשנה בלבד.

הפחתה משמעותית של שיעורי הריבית על המינוס - הבנק מפחית את הריביות על יתרות החובה במדרגה השניה והשלישית במסגרות העו"ש ש"ח והחח"ד הפרטי וישווה את הריביות במדרגות אלו לזו הנגבית במדרגה הראשונה. מדובר בהפחתת ריבית בשיעור של 2.7%-2.9% במסגרת עו"ש משכורת ובשיעור של 0.5% בחח"ד פרטי (ביחס לריבית הטבלה, וללא כפל הטבות). ההטבה תהיה למשך שנה ותיכנס לתוקף לכלל הלקוחות בעלי מסגרת עו"ש או חח"ד פרטי החל מ-1.8.23 באופן אוטומטי - מבלי שיהיה עליהם לפנות בבקשה לקבלת ההטבה.

בתחום הפקדונות - יצירת אחידות במדרגות ריביות הטבלה על פקדונות שקליים– הבנק יעניק ללקוחות קמעונאיים בעלי פקדונות קטנים ריבית זהה לבעלי פקדונות גדולים (מעל 500,000 ש"ח) ובכך למעשה משפר את ריביות הטבלה ברוב הפקדונות השקליים. המהלך יחול ביחס לפקדונות שיופקדו או יחודשו החל מיום שני, כ"א תמוז תשפ"ג 10.7.23.

ייזום פרו-אקטיבי של מעבר לפקדונות– יעד חשוב העומד בפני הבנק הוא שיפור התמסורת מהעו"ש לפקדונות - ולכן הבנק לוקח על עצמו לפעול בדרכים נוספות ואקטיביות ויוסיף פניות במגוון ערוצי תקשורת (מעבר למאות אלפי הפניות בחודש הקיימות כיום) במטרה לעודד לקוחות להסיט סכומים משמעותיים ביתרות עו"ש זכות של לקוחות לאפיקים משתלמים יותר עבורם. זאת, תוך מיקוד בלקוחות עם יתרות עו"ש זכות של עד 50 אלף ש"ח. זהו בשינוי משמעותי לטובת הלקוחות.

בתחום המשכנתאות - בנק הפועלים ממשיך להוביל את ההקלות המשמעותיות לנוטלי המשכנתאות. הוא מודיע שיספוג את העלאות הריבית הקרובות ומאריך את הסבסוד שכבר נתן.

ספיגות העלאות ריביות נוספות– בעקבות העלאת ריבית בנק ישראל בשנה האחרונה וכדי לאפשר ללקוחותיו להתמודד עם העלייה בהחזרי המשכנתא, בנק הפועלים היה הבנק הראשון שיזם במהלך 2023 שני מהלכים לספיגת עליית הריבית של בנק ישראל למשך שנה בשיעורים של 0.5% ו-0.25% בהתאמה, ללקוחות העשויים לגלות קושי בתשלומי המשכנתא שלהם - כך שגובה ההחזר החודשי שלהם במסלול הפריים לא הושפע מעליות הריבית הרלוונטיות וריבית הפריים נשארה עבורם ללא שינוי כתוצאה מכך. לקוחות אלו נהנים מהפחתת ההחזר החודשי למשך שנה בסך של 550-1850 ש"ח בממוצע.

כעת הבנק מודיע כי ככל שריבית בנק ישראל תעלה עד לסוף השנה, הבנק יספוג את העלאות הריבית שעשויות להתרחש עד סוף השנה בשיעור כולל של עד 0.5% - לקבוצת הלקוחות שלגביה הבנק ספג את עליית הריבית בחודש מאי האחרון, וזאת למשך שנה מכל העלאת ריבית (ככל שתהיה). לקוחות אלה יחסכו עד כ-1100 ש"ח נוספים בממוצע למשך שנה.

הארכת תקופת מהלך הספיגה הראשון של העלאת הריבית – ללקוחות שנהנו מהטבת ספיגת העלאת הריבית בינואר 2023 בסך 0.5% הבנק יאריך את תקופת הספיגה בחצי שנה נוספת (ובסך הכל לתקופה של שנה וחצי עד לחודש יוני 2024 כולל). מהלכים אלו מצטרפים ליוזמה מחודש נובמבר 2022 במסגרתה אפשר הבנק להאריך את תקופת מסלול הפריים בהלוואה לדיור (תוך שמירה על יתר תנאי מסלול ההלוואה המקוריים) כדי לסייע ללקוחות ולהפחית את ההחזר החודשי במסלול זה (בכפוף לתנאי השירות).

להערכת הבנק, ככל שהריבית תמשיך לעלות, לקוחות אלה יחסכו כ-650 ש"ח נוספים בממוצע לשנה. כלל המהלכים המבוצעים בתחום המשכנתאות עשויים לחסוך בממוצע למעלה מ-3000 ש"ח למשפחה בשנה.

סדרת הטבות אלה מיועדת למאות אלפי לקוחות הבנק והיא מצטרפת לשורת מהלכים שהוביל הבנק בשנה האחרונה במטרה להקל על הנטל הכלכלי עמו מתמודדים משקי הבית ועסקים קטנים, כדוגמת יוזמת הצ'ק-אפ הפיננסי לעסקים, הקמת קרן הלוואות לעסקים בריביות מסובסדות, הצעת פקדונות ותוכניות חיסכון בריביות אטרקטיביות והקמת "הקו הקשוב" למשכנתאות ללקוחות כל הבנקים. הבנק ימשיך לבחון צעדים נוספים לטובת הלקוחות ובהתאם להתפתחויות השונות.

חשוב לדעת - בכפוף לתנאי הבנק, הקריטריונים שנקבעו לגבי כל מוצר, ותנאי השירות. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות בכל עת ובכפוף לכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר