מעמד רב רושם לשמחת "גומרה של תורה"

מעמד רב רושם בהשתתפות מאות תלמידי חכמים אוהבי תורת רבי אברהם אבן עזרא, לכבוד השלמת סידרת "דעת עזרא" על התורה, מאת הרב נחמיה שינפלד מלונדון, בהוצאת "מוסד הרב קוק" (חרדים, שיווקי)

(צילום: קובי כץ)

מעמד מפואר ורב רושם התקיים בירושלים בהשתתפות ראשי ישיבות, רבנים, ראשי ערים, אישי ציבור ומאות תלמידי חכמים אוהבי תורת רבי אברהם אבן עזרא, לכבוד השלמת סידרת "דעת עזרא" ביאור לפירוש אבן עזרא על התורה ששה כרכים, מאת הרב נחמיה שינפלד מלונדון, בהוצאת "מוסד הרב קוק" ירושלים.

הרב נחמיה שינפלד בעמח"ס "דעת חן" ו"שפתי דעת" מהגותו הרעיונית של בעל השפת אמת לחג ומועד, ועל התורה (שלשה כרכים) שיצא לאור בהוצאת "מוסד הרב קוק", התמסר בשנים האחרונות לפירוש האבן עזרא על התורה. פירוש האבן עזרא עם לשונו העמוקה ודרכו לכתוב ברמזים קשה להבנה לבני דורנו שלא הורגלו במבוכי הלשון ובמעמקי הפילוסופיה והמחבר שליט"א ביאר את פירוש האבן עזרא בלשון ברורה ומובנת.

הסידרה מעוטרת בהסכמתם וברכתם של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ראשי ישיבת פוניבז': מרן הגאון רבי גרשון אידלשטיין שליט"א והגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א, כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א וגאב"ד דלונדון הגאון רבי חנוך ערנטרוי שליט"א.

פתח והנחה את האירוע הרב נתן דוד שפירא שליט"א רב "בית טובי העיר" ומראשי "מוסד הרב קוק" שציין את מעלת המחבר הרב שינפלד, שהוא בן תורה ומתמיד אמיתי, ואף מצליח להיות איש עולם המעשה.

הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו שליט"א הרחיב על חשיבות הופעת סידרת "דעת עזרא" בפאר והדר והצלחת המחבר שהסידרה התקבלה בעולם התורה והישיבות. בהמשך דבריו העלה על נס את בית היוצר הגדול לספר התורני - "מוסד הרב קוק" ואת ראשיו, על פועלם בהעשרת עולם הספר התורני מזה עשרות בשנים.

יו"ר הנהלת "מוסד הרב קוק" הרב יהודה רפאל שליט"א העניק למחבר שליט"א מזכרת מפוארת ואיחל לו שיזכה להמשיך לחבר ספרים נוספים.

הרב משה חיים שינפלד שליט"א אבי המחבר תיאר בהתרגשות את קורת הרוח שזכה שבנו מבאר את תורתן של קדמונים.

התרגשות רבה אחזה בקהל עם היכנסם של הרבנים הגאונים: הגאון רבי משה יהודה שלזינגר שליט"א ראש ישיבת "קול תורה", הגאון רבי בן ציון ברודיאנסקי שליט"א, האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא שליט"א, הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א ראש ישיבת "שערי יושר", הגאון רבי אברהם ברוידא שליט"א, הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א.

הגאון רבי אברהם שרמן שליט"א חבר בית הדין הגדול וחבר הנהלת "מוסד הרב קוק" דיבר על חשיבות לימוד הפרשה עם ביאורי הראשונים בנוסף לפירש"י, בדבריו שיבח את "מוסד הרב קוק" שהיה הראשון לההדרת פירושי הראשונים על התורה והש"ס.

אחרון הדוברים חתן השמחה הרב נחמיה שינפלד שליט"א שהודה בהתרגשות רבה כנגד המברכים על הזכות הגדולה שעלתה בחלקו להשלים את הסידרה המפוארת וביחוד לכבודה של אכסניה ראשי "מוסד הרב קוק" הרבנים הגאונים שליט"א: הרב יהודה רפאל יו"ר ההנהלה, הרב יוסף אליהו מובשוביץ רב שכונת קרית משה והרב נתן דוד שפירא רב "בית טובי העיר".

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות