"מכאן ייצא אליהו הנביא"

ראב"ד 'העדה' הגיע לשכונת המריבה בבית שמש • תיעוד

לאחר שנים של מאבק שהוביל לקרע פנימי בתוך 'העדה החרדית', הגאון רבי משה שטרנבוך, ראב"ד 'העדה', הגיע לשכונה החדשה ואמר: "אליהו הנביא יבוא לכאן תחילה" (ארץ)

אבי רבינא | כיכר השבת |

היסטוריה ב'עדה החרדית': לאחר שנים של מאבק חסר תקדים, שהוביל לקרע פנימי בתוך 'העדה החרדית', סביב הכשרת השטח לבנייה במתחם 'גולבנציץ'' בבית שמש, הגאון רבי משה שטרנבוך, ראב"ד 'העדה החרדית', הגיע לשכונה החדשה והתבטא באופן חריג: "אליהו הנביא יבוא לכאן תחילה".

שכונת 'רמת אברהם' נמצאת בימים אלו בסוף שלבי אכלוס מתקדמים, כשבמהלך ביקור חיזוק שערך במקום, נשא הראב"ד "דרשת שבת שובה" לתושבים, ובאורח מפתיע התבטא במהלך דרשתו כי "אליהו הנביא יבוא תחילה לשכונת רמת אברהם המוחזקת בטהרה יותר מכל השכונות".

בדבריו אמר לתושבים: "אנחנו נמצאים כאן ביישוב חדש. ידוע מה שכתב ה'חכם צבי' לבאר הטעם שהיו צריכים נס פך השמן בחנוכה אע"פ שטומאה דחויה בציבור, מפני שעסקו ב'חינוך' ובהתחלה חדשה, ולכן הקפידו לעשותו בשלמות ובטהרה ללא שום פגם טומאה, וגם כאן מאחר שבונים כאן יישוב חדש, צריכים להקפיד שהכל יהיה 'לכתחילה', ולהוסיף אפילו יותר ממה שחייבים מעיקר הדין, כי כשבונים דבר חדש צריך לחנכו ב'טהרה ובשלמות'".

עוד אמר הגר"מ שטרנבוך כי בימים הללו יש להודות לה' על חסדיו בהעמדת השכונה: "ידוע שהמגיד מקלם לא הוי ניחא ליה ממה שרגילים העולם לומר 'בעזרת ה'', שהלא הקב"ה אינו רק עוזר, אלא הוא עושה את הכל, ואנו עושים כרצות ה', ולכן היה אומר 'ברצות ה'', וגם כאן צריך לזכור שהיישוב לא נבנה רק מכוח 'עזרת ה'', אלא מכוח 'רצון ה'', ואנחנו לא עשינו מאומה אלא זכינו לקיים רצונו ית"ש".

בסיום דבריו אמר כי אליהו הנביא יגיע לשכונה זו שנבדקה על ידי משגיחים מיוחדים מכל טומאה והוחזקה בטהרה: "אנחנו מזמינים את אליהו הנביא שכאשר יתגלה במהרה - יבוא לכאן, שהרי אליהו הנביא הוא כהן וצריך להיזהר מטומאה, ובשאר מקומות – בבית שמש ובשאר מקומות בארץ ישראל רגילים למצוא עצמות בהרבה חפירות, שהרי מיליונים חיו כאן בארץ הקודש במשך השנים, וכולם קבורים במקומות השונים במרחבי ארץ הקודש.

"כאן הוא המקום היחיד שאנחנו יודעים בוודאות גמורה שהוא נקי מטומאה, שהתושבים הוציאו מיליוני שקלים כדי לבדוק על ידי משגיחים כל רגב אדמה שלא יהיה בו משהו, ולכן אנחנו מזמינים את אליהו הנביא שיבוא לכאן. ומהמקום הטהור הזה הוא יכריז על ביאת משיח צדקינו, והשי"ת יעזור שנזכה לזה במהרה בימינו".

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות