היסטוריה ואקטואליה

מרן הרב שך בבכי לגר"ש וולבה: "קורעים יריעות מתוך ספר התורה!"

ילד שלא ידע להשיב על בריאת העולם הביא את הרב מבריסק "לנזוף קשות" במנהל החיידר בו לא למדו פרשת בראשית "על שהוא מעז לשנות מהמסורת המקובלת מדור דור"; ומדוע בכה מרן הרב שך? (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
מרן הרב שך זצ"ל (צילום: Moshe Shai/FLASH90)

פרק ב': אמש חשפנו את דעתו של מרן המשגיח הגר"ש וולבה (שחזר בו לבסוף) וקדם לו הג"ר אליהו כי טוב, להתחיל ללמוד עם ילדי ישראל מפרשת לֶךְ-לְךָ, ולא מפרשת בראשית.

הרב שמעון מלר מביא מעשה זה בספרו 'עובדות והנהגות לבית בריסק' ח"ג עמ' קכז, בשם בנו של מרן הרב מבריסק, שמוסיף מעט פרטים ומשמיט את שמות האנשים.

לטענתו היה זה כשהרב מבריסק בחן ילד (שע"פ מקורות אחרים היה הרב פרידליס) ושאל אותו שאלות על בריאת העולם ומעשה בראשית, והילד לא ידע מה להשיב. לאחר שהתברר שבת"ת שבו לומד אותו הילד לא למדו פרשת בראשית (הת"ת היה 'שילת', ופרט זה הושמט ב'עובדות והנהגות'), קרא הרב מבריסק למנהל הת"ת (כאמור, הג"ר אליהו כי טוב, גם פרט זה הושמט ב'עובדות והנהגות') ו"נזף בו הרב קשות, על שהוא מעז לשנות מהמסורת המקובלת מדור דור".

הגר"ש וולבה זצ"ל (צילום: עיתון 'בקהילה')

הרב מלר מוסיף שהרב מבריסק אמר לאותו מנהל ת"ת, שצריך לידע שהתורה לא מתחילה ב"ציונות" וב"ארץ ישראל", היינו בפרשת לך לך – "אל הארץ אשר אראך", אלא התורה מתחילה בבריאת העולם – ובמעשה בראשית.

בהמשך הובאה ב'עובדות והנהגות' הנהגתו של הגר"ש וולבה בחיידר 'חוות דעת' להתחיל עם לך לך, והוראתו של מרן הגראמ"מ שך להנהלת הת"ת: "כבר הורה זקן – מרן הגרי"ז זצ"ל, שאין לשנות וכו'", כמובן גם פה הושמט שמו של הגר"ש וולבה ושם הת"ת.

מעשה זה הובא גם בספר במחיצתם של גדולי התורה, ח"א עמ' 363, שם לא השמיט הרב לורינץ את שמו של הגר"ש וולבה.

הרב לורינץ מספר שנכדו נשלח ללמוד בת"ת מיסודו של הגר"ש וולבה ששם התחילו ללמוד מפרשת לֶךְ-לְךָ, בטענה שילדים בני חמש אינם מסוגלים להבין כהוגן את הפרשיות שבתחילת ספר בראשית. לדבריו, מרן הגראמ"מ שך התקשר לחתנו של הגר"ש וולבה ובכה באומרו: "מען ריסט יריעות פון דער תורה – קורעים יריעות מתוך ספר התורה!". לטענת הרב לורינץ עם היוודע הדבר לגר"ש וולבה, הוא ביטל מיד את דעתו מפני דעתו של הגראמ"מ שך ששיבח את הגר"ש וולבה: "על שקיבל את דעתו מיד ללא עוררין" (במחיצתם שם).

שלמה לורנץ (צילום: SAAR YAACOV, לע"מ)

ברם, ד"ר יאיר הלוי במאמר על הגר"ש וולבה טען על פי עדויות שההתרחשות הייתה חריפה יותר, והגר"ש וולבה זומן אל מרן הגראמ"מ שך בשל הנהגתו להתחיל ללמוד בפרשת לֶךְ-לְךָ, ולא מבראשית[1].

כפי שכתבנו אמש, על פי רב בי"כ ששמע כותב השורות בשב"ק בראשית תשפ"ב, מרן הגראמ"מ שך כדרכו לא חת על כבוד התורה והודיע לגר"ש וולבה שאם לא יקבל את הוראתו, הוא יצא כנגדו בכל החזיתות, ורק דבר זה גרם לגר"ש וולבה לשנות את דעתו.

המשך יבוא...

[1] יאיר הלוי, 'מוסר, חינוך, הדרכה: הרב שלמה וולבה', בספר 'הגדולים', הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, עמ' 753 הערה 89.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות