ישראל במלחמהישראל במלחמה
היסטוריה ואקטואליה

מה המשגיח הרב דסלר למד מדייל קרנגי?

החוקר החב"די הרה"ח יהושע מונדשיין ז"ל התייחס לפולמוס על 'חשבון הנפש' ורמז על המשגיח הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל; האם שאב עצות להתנהגות חיובית מאת דייל קרנגי? (היסטורי)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
המשגיח הגה"צ רא"א דסלר (באדיבות בית המכירות קדם)

פרק ח': החוקר החב"די המפורסם הרה"ח יהושע מונדשיין ז"ל התייחס לפולמוס של ספר 'חשבון הנפש' והמחבר החכם מנדל לפין, וכתב:

"צוואה מרבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום, ללמוד בכל יום שיעוד מוסר... ואכן פסק אדמו"ר הזקן להלכה כי לימוד המוסר הוא חלק בלי נפרד מחוק הלימוד המוטל על כל אחד, מגדו ועד קטן... מדגיש אדמו"ר הזקן 'ספרי המוסר שנבנו דבריהם על המדרשים וההגדות ומאמרי הזוהר... מדרשי חכמים שדבריהם תורה וקבלה ולא שכל אנושי...'.".

ממשיך ומצטט מונדשיין ומגיע לפולמוס: "המוכיחים המעוררים הלב נחלקו בין חסידים שלנו לשלהם...", מפה עובר מונדשיין להסביר את מורו ורבו: "הדגשה זו בקדושת מקורו של ספר המוסר עומדת בקיטוב חריף עוד יותר עם תנועת המוסר החדשה אשר מייסדה לא נרתע מלהדפיס ספר של "משכיל" שיסודו בספרו של חכם מחכמי אומות העולם[1]".

במקום אחר כתב מונדשיין[2]: "לעומת חכמי המוסר האחרונים, שנהגו ללמוד מוסר מכל אדם. וכידוע מהגר"י סלאנטער שהדפיס ספר שערך אחד המשכילים מתוך ספרו של חכם מחכמי האומות, וכך נהג גם תלמיד-תלמידיו ר"א דעסלער".

מהי כוונתו של מונשדיין על המשגיח הגה"צ רא"א דסלר?

בקובץ המעין תשרי תשפ"א, במדור 'תגובות והערות' הובא סיקור הדפסת מהדורה חדשה של ספר חשבון הנפש מאת הרב מרדכי שמואל אדלשטיין (ירושלים, מוסד הרב קוק, תש"פ)[3].

במאמר לא נשללה הטענה שאת שיטת י"ג מידות מוסר שעליה מתבסס 'חשבון הנפש', ישנם שסבורים שמקורה נלקחה מכתביו של הוגה הדעות והמדינאי האמריקאי בנימין פרנקלין, אלא נטען שאין שום פגם בעובדה זו, שכן אף בספר 'מכתב מאליהו'[4] מאת גדול המשגיחים הגרא"א דסלר, מגדולי תלמידי תלמידיו של אבי תנועת המוסר ר"י סלנטר. במכתב מאליהו הובא פרק שכולו עצות להתנהגות חיובית ששאוב מאת גוי אמריקאי בשם דייל קרנגי.

המדובר על ספר 'כיצד תרכוש ידידים והשפעה' של דייל קרנגי, שנחשב כראשון הניו אייג'ים, שהודפס בתרצ"ו (1936). הספר נמכר בלא פחות מ-30 מיליון עותקים, והוא אחד מהספרים הנמכרים ביותר בעולם.

(באדיבות בית המכירות קדם)

הרב שלמה אבינר התייחס לטענות הללו, וכתב בשם מקורב לרב דסלר ששאלו לפשר העניין, שענה לו המשגיח זצ"ל: "הדברים לא דומים אלא לקחתי אותם מספרו. מטרת הכתיבה של דייל קרנגי הייתה לעזור לאנשים להרוויח כסף תוך הסתדרות בחברה. מטרת הכתיבה שלי היא לעזור לאדם לעשות חסד עם הזולת ולכן הכתיבה אצלי שונה'[5].

הרב יואל קטן במאמרו "קבל האמת ממי שאמרה" התייחס בארוכה לדברים, וציטט את הרמב"ם בהקדמתו לשמונה פרקים, שכתב פעמים שאינו הביא דברים בשם אומרו, כיון שהיה חשש שמא לא יקבלו את הדברים אם ידעו מיהו האומר. לדברי הרב קטן, גם גאון תנועת המוסר רבי ישראל סלנטר נהג כך, ועודד להדפיס את ספר 'חשבון הנפש' מאת המשכיל הידוע מנדל לפין מסטנוב שמבוסס על כתביו של הוגה הדעות הנודע בנג'מין פרנקלין.

"לאחרונה" כותב הרב קטן במאמר שפורסם ב'המעין': "גיליתי להפתעתי שגם אחד הידועים מבין תלמידי תלמידיו של הגרי"ס, המשגיח המפורסם רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל, נקט באותה שיטה. בספר מכתב מאליהו ח"ד בעריכת הרב כרמל עמוד 234, נמצא הפרק 'המעביר על מדותיו שורש התיקון', שהוא תמצית שיחה שנאמרה בישיבת פוניבז' בחודש אלול תש"י, בו בין היתר הובאו נקודות לפעמים כמעט בלשונם על ידי הסופר והמחנך האמריקני דייל קרנגי מתוך ספרו הידוע "כיצד תקנה ידידים והשפעה בחברה".

לאחר שמביא הרב יואל קטן בעשרה סעיפים הוכחות לדבריו מסכם: "הובהר מעל לכל ספק שהרב דסלר זצ"ל לקח את העצות האלו מהספר הנזכר; הדבר גם התאים עם הידוע שהרב דסלר שהה שנים רבות באנגליה ושלט באנגלית, ובשפה זו נתפרסם ספר כיצד תקנה ידידים".

עוד הוסיף הרב יואל קטן שסיפר לו פרופ' מרדכי ברויאר שהרב דסלר באותה תקופה מסר שיעורי תורה לסטודנטים שומרי מצות, ומפיהם שמע הרבה על שיטות פילוסופיות.

הרב אריה כרמל עורך ספר 'מכתב מאליהו' אישר את טענותיו של הרב יואל קטן, אך טען שהרב דסלר לא ליקט את העצות מהמקור בספר 'כיצד תקנה ידידים', אלא מתוך כתב העת 'רידרס דייגס'ט' שהיה נפוץ ביותר באותם שנים בבתים החרדים דוברי אנגלית שבו פורסמו קטעים מאותו ספר, שהגיע לידי הרב דסלר.

את דבריו מסיים הרב יואל קטן: "אכן זו גדולתו של הגרא"א דסלר שידע לדלות דברי חכמה וחינוך אפילו מדייל קרנגי, ולהשקות מהסולת שבהם את תלמידיו, כחלק ממאמצים להעלותם במעלות התורה והיראה".

בקובץ נוסף של המעיין, כתב תגובה הרב שלמה מתתיהו לוונטהל שטען שיש: "ניגוד גמור בין דבריו לבין דברי חכמינו ז"ל". לדבריו כוונתו של הנכרי קרנגי הוא בספרו 'כיצד תרכוש ידידים' הוא להיטיב עם עצמו בלבד, לעומת דברי חז"ל הקדושים להיטיב עם הזולת ללא כוונת רווח על שהוא.

(יש להוסיף על דבריו, שההבדל משמעותי בהרבה; 'כיצד ליצור ידידים' לא נכתב במטרה להפוך את הקורא לאדם טוב יותר, הוא מציע דרכים שונות לשכנע את הסביבה שכדאי להיות בקשר עם קורא הספר. לעומת זאת ספרי המוסר באים לתת דרך להפוך לאישיות טובה ונעלה יותר, החברים שיירכשו הם בונוס אבל ממש לא העיקר. העיקר הוא לבנות את קומת האדם עצמו).

את דבריו, מסיים הרב שלמה מתתיהו לוונטהל בקביעה: "נראה שלאחר השוואת דברי הרב דסלר זצ"ל עם דברי אותו גוי, מחויבים אנו מיד גם להבדיל בין קודש לחול ובין ישראל לעמים.... לבין תלמידיו של אברהם אבינו ע"ה שהינם בעלי עין טובה, בהיותם הולכים בדרכיו של בורא עולם הגומל חסדים טובים".

• • •

- ישר כח לרב משה אופן מאתר 'נקודה למחשבה הגות ומחשבה יהודית'.
- ישר כח לחוקר 'השתלבות תורת הפסיכולוגיה בתנועת המוסר וההשכלה', הפסיכותרפיסט הרב מרדכי (מוטי) יעקובוביץ שעזר לי במאמר זה.

• • •

[1] מגדל עז, סדר לימוד והנהגה עמו' תכא

[2] כמדומה לי בכרם חב"ד.

[3] בסיקור הקצר, נטען שהמחבר מנדל לפין מסטנוב היה תלמיד חכם, שכתב כמה ספרים בענייני מוסר ויראת שמים ובריאות הגוף והנפש, שהייתה להם השפעה רבה בזמנו.

[4] את 'מכתב מאליהו' הביא לדפוס גדול תלמידיו של הגרא"א דסלר, רבי אריה כרמל. פעם התבטא רבי משה שפירא: "הכרמל הזה הפך את הרב דסלר להרב וולבה" ודפח"ח.

[5] 'עולמות', עמ' 99.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר