ישראל במלחמהישראל במלחמה
היסטוריה ואקטואליה

האם מלחמת רוסיה-אוקראינה סימן לבוא המשיח?

הרוסים נלחמים באוקראינים, וישנם שבטוחים שזה הסימן לבוא הגואל. הציטוטים מהספרים הק' על הרמזים למלחמת גוג ומגוג והקשר בינה לבין רוסיה עפים בכל מקום; האמנם?! (טור)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
מלחמה באוקראינה; אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

הרוסים נלחמים באוקראינים, וישנם שבטוחים שזה הסימן לבוא הגואל. הציטוטים מהספרים הק' אודות הרמזים על מלחמת גוג ומגוג והקשר בינה לבין רוסיה עפים כלחמניות טריות. אחד מהם הוא רמ"ד וואלי תלמיד חבר לרמח"ל שכתב[1] שבזמן הגאולה הקב"ה "לוקח את מלך המשיח ונותן לו לרצץ את מוחו של הנחש למעלה, ועדיין יתעורר ויקפוץ לכשכש בזמנו למטה על ידי גוג: "נְשִׂיא רֹאשׁ מֶשֶׁךְ וְתֻבָל", שלבי אומר לי שהוא הקיסר של מוקסוויא" כותב רמ"ד וואלי.

כבר לפני שש שנים פורסם שהראב"ד העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך ציטט איש מפי איש מאת הגר"א על "למהר ללבוש בגדי שבת" לכבוד משיח צדקנו במקרה שהרוסים יכבשו את טורקיה[2].

בכל פעם שיש מתיחות בין רוסיה למדינה כל שהיא, הציטוטים מועפים ברשת ובכל המדיה האפשרית. לפני כשנה כשפורסמה על מתיחות בין רוסיה לאוקראינה, האתר "וואלה חדשות" ציטט את ה"דיילי סטאר" וה"סאן" הבריטים בנושא זה, ובכתבה זו שוב צוטט ראב"ד העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך.

הליטאים של ימינו לא ימהרו לנפנף במסורות משיחיות, ובשם מרנא הגר"ז מבריסק הובא שהגר"א לא התכוון שבכל הדורות סימן זה יהיה למשיח מתקרב, אלא רק בימיו[3].

לא לחינם חז"ל אסרו לעסוק בחישוב הקץ: "תיפח עצמן של מחשבי קצים" כתבו חז"ל במסכת סנהדרין. אם נעיין בהיסטוריה של עמינו, נגלה שבכל פעם בה הבטיחו מקובלים על הגעתו של משיח, ולבסוף הוא לא בא, היו שנטשו את הדת, בעקבות האכזבה הקשה רח"ל.

לא צריך לחזור אחורה שנים רבות לראות את הנזק הרוחני שעשו אלה שהבטיחו על הגעתו של משיח (כפי שתיכף נעשה). לפני שנים לא רבות ניגש אל הגאון רבי יעקב קמינצקי יהודי בעל מפעל גדול בטורונטו שבישר לו שהחליט לשמור שבת בשל שאנשי חב"ד גילו לו שבקרוב מאוד הרבי שלהם יתגלה כמשיח, "ואיך יגיע משיח כשאני מחלל שבת?", נימק היהודי.

ענה לו הגר"י קמינצקי: "אל תאמין להם. משיח, לצערנו, עדיין אינו עומד לבוא". הגר"י קמינצקי הסביר שיש להימנע מחילול שבת ללא קשר לביאת משיח. למקורביו סיפר שאנשי חב"ד השיגו הישג מדומה, שיצא שכרו בהפסדו. שכן בעתיד הקרוב יראה יהודי זה שההבטחה לא נתמלאה והמשיח לא הגיע, ואז יהודי זה יתחיל שוב לחלל שבת, וכעת הוא לא יאמין להגעתו של המשיח, ובכך יפסיד את אחד היסודות החשובים ביהדות.

"אל תאמין להם. משיח, לצערנו, עדיין אינו עומד לבוא" ענה הגר"י קמינצקי. הובא במחיצתם ח"ב עמ' 602 (אוצר החכמה)

לפני כשנתיים כשפרצה "מגפת הקורנה", מקובלים שונים הבטיחו שהמשיח בדרך תכף ומיד. הללו הביאו ראיה ממסכת סנהדרין בה נכתב על משיח שיושב בשערי העיר רומי, וטענו שמכך שבעיר רומא באיטליה פרצה מגיפה שקטלה אלפים – היא הראיה שמשיח יגיע מיד אחריה.

לצערנו שנתיים אחרי הבטחות אלו, משיח התבושש להגיע הוא וחמורו, ואומנם ניתן לתרץ את אותם מקובלים שהבטיחו זאת, בשל שהוברר לבסוף שהקורונה היא איננה מגיפה כמו שחשבנו...

• • •

נחזור אחורה לשנת ת"ר (1840) שלפניה היו רבנים שסברו שמשיח אמור להגיע באותה שנה. הללו למדו זאת מקטע מסוים מספר הזוהר הקדוש.

כבר אז היו רבנים רציונליסטים מסוגו של הגר"י קמינצקי שעמדו בפרץ וזעקו כנגד האמונות המשיחיות, ביניהם הגאון רבי מנשה מאלייה מגדולי תלמידי הגר"א (אשר החפץ חיים מצטטו בספר 'משנה ברורה' ומכריע הלכה כמותו) שסבר שאלו המעודדים שמשיח יגיע בשנת ת"ר הרי הם כמו משיח השקר הנודע שבתאי צבי, וכך הוא כותב: "וכל מי שירבה טפשות ויתחזק באמונת שקר (שקר בגמטריה ת"ר) וידוע ומפורסם מה שהיה בזה בימי משיח השקר שבתי צבי ימ"ש".

שיא השיאים היה בבית מדרשו של הגאון רבי יעקב גזוזנהייט רבה של ורשה שלקח ספר תורה, בערב ראש השנה עמד על הבימה ונשבע בשם ה' המפורש שהמשיח לא יבוא השנה בשביל למנוע שבר בעם ישראל.

• • •

מה אתם חושבים אירע לאחר שמשיח לא בא? בשנת תר"ג (1843) בירושלים העתיקה שני יהודים שעלו בעליית תלמידי הגר"א המפורסמת שהוחזקו עד אז כתלמידי חכמים – אליעזר לוריא ובנימין גולדברג, התנצרו רח"ל.

ד"ר אריה מורגנשטרן החוקר שנים רבות את תלמידי הגר"א בארץ ישראל בספרו 'משיחיות וישוב ארץ ישראל', טוען שחתן חתנו של הגאון רבי מנחם מנדל משקלוב התלבט שלוש שנים האם לעשות את הצעד הנורא ולהשתמד, ואף עשה משא ומתן עם ראשי הכנסייה בירושלים, אולם לבסוף החליט לחזור בו, ולהישאר בחיק היהדות.

ע"פ מחקר שערך החוקר הרב יחיאל גולדהבר, לאחר שנת ת"ר התנצרו והשתמדו כ-450 יהודים מקהילת יהודי ירושלים. המסמכים המזעזעים מצויים בארכיונו.

עדות מזעזעת להלם של יהודי ירושלים בעקבות ההבטחה הנגוזה, יש מפנקס ביקור חולים שתחילתו משנת תרצ"ז (1837), בו רשומים חברי הקהילה האשכנזית מתלמידי הגר"א, ועל שני המתנצרים שהיו עד כה מחברי הקהילה קשקשו בשחור והוסיפו בכתב יד 'ימח שמו וזכרו קיבל חרם' בראשי תיבות- ימשו"ז ק"ח.

'ימח שמו וזכרו קיבל חרם' כתבו תלמידי הגר"א על חבריהם שהתנצרו לאחר שנת ת"ר (1840) (צילום מתוך ספרו של אריה מורגנשרטן - 'משיחיות וישוב ארץ ישראל')

האמת, שכבר הזהירו חז"ל במסכת סנהדרין (צ"ז ע"ב): "א''ר שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן תיפח עצמן של מחשבי קיצין שהיו אומרים כיון שהגיע את הקץ ולא בא שוב אינו בא אלא חכה לו שנאמר אם יתמהמה חכה לו", ופסק הרמב"ם בפרוש המשניות סנהדרין פרק י'.

עשרים שנים אח"כ לא למדו לקח, ובשנת כת''ר (1860) שוב הייתה התעוררות עצומה וציפייה והבטחה ממקובלים שונים שמשיח מגיע, או אז קם הרה''ק רבי אליעזר אדמו''ר מדזיקוב בנו של האדמו''ר רבי נפתלי מרופשיץ ובחג הסוכות הכריז על גבי בימת בית הכנסת "רבש''ע, אנו מבקשים ממך, מהר והקם לנו את סוכת דוד הנופלת, אבל רק לא בשנת כת''ר!", הוא הסביר שמהבטחות למשיח, המון העם יתאכזב ויתפקר ח"ו.

• • •

בספר 'אוצר פלאות התורה' שקיבל הסכמות מכל גדולי ישראל הובא בהרחבה את הסיפור המלא והמקורות לאכזבה באי ביאת המשיח בשנת ת"ר.

סדרת חומשי 'אוצר פלאות התורה' שנכתבה ולוקטה בידי הרה"צ ר' זאב וואלף זיכערמאן מניו יורק, קיבל הסכמות על סדרת חומשיו נלהבות ממרנן ורבנן: הגרי"ש אלישיב, הגראי"ל שטיינמן, הגר"נ קרליץ והגר"ש אוירבך זצ"ל ושיבלחט"א: שר התורה הגר"ח קנייבסקי, הגרי"ג אדלשטיין, הגר"ב פורברסקי, גאב"ד העדה חרדית הגר"י וייס, הגר"מ שטרנבוך, אדמו"ר מבעלזא, אדמו"ר מסאטמר, אדמו"ר מרחמיסטיקה אדמו"ר מבאבוב, ועוד.

ב'אוצר פלאות התורה' הובא קטע מספר 'אגרות שפירין' על אדמו"ר בעל ה'דרכי תשובה' ממונקאטש שסיפר על כ"ק האדמו"ר רבי שלום רוֹקֵחַ מבעלזא שהכריז בתחילת השנה שלא יחשבו שזוהי שנת הגאולה: "וצדקתו עמדה לו להציל נפשות מישראל מכפירה ח"ו בין המון כשלא נזכה חלילה".

כמו כן צוטט האדמו"ר המנחת אלעזר ממונקאטש שטען שמה שאומרים שגם הסבא משפולי הבטיח הבטחות שווא שמשיח יבוא בשנת ת"ר, הרי זה שקר, כי גאון כמותו לא יכול להבטיח זאת, כי יוצא שהתפילות שמתפללים למשיח בשנים אחרות, הרי זה שקר, ויוצא שחושבים שעד שנת ת"ר לא חשבו שמשיח עתיד לבוא וזה סותר את הי"ג עיקרים של הרמב"ם.

• • •

כאילו לא די באירועים מצערים אלו משנת ת"ר (1840), ולפני כשנתיים פורסמו הבטחות על משיח בעקבות מגפת הקורנה שהחלה באיטליה. הללו טענו שהראיה היא מאמרת חז"ל: "מהיכן יתגלה המשיח: איפה הוא יושב?" עונה הגמרא – "משיח יושב בפתח של שערי רומי".

אלו שציטטו זאת קראו גמרא ללא פירוש ראשונים ואחרונים שמבארים שהמדובר על רומי בארץ ישראל שנמצאת בגליל, ולא על רומי באיטליה.

האלשי"ך הקדוש כותב: "אך הנה בעינינו ראינו עוד היום קרוב לציפורי עיר ששמה רומי, ושם היה מושב אנטונינוס ויסב שמה רומי כשם עיר מלכותו, והיא בקרב א"י הקדושה", וכך מבאר האלשיך את הגמ' במסכת סנהדרין (דף צ"ח) וכותב מפורש שח"ו לומר שמשיח בן דוד יושב בחו"ל", (שושנת העמקים ז' ו').

את מאמר חז"ל על העיר רומי שמשם יצא משיח, ציטטו תושבי רומי לרבי יעקב שליחו של רבינו יחיאל מפריז שלפני כ-780 שנים סייר בגליל וכתב ביומנו "ושם מערה לבנימין הצדיק... וקבלה ביד התושבים כי משם יצא משיח".

רומא בגליל מוזכרת גם על ידי רבינו אשתורי הפרחי בספרו כפתור ופרח: "ורומי צפוני ביושר כשלוש שעות לציפורי".

גם תלמידו של הרמב"ן מזכיר את היישוב. "מצפורי הלכנו לרומי... ואני הוכחתי מכמה ראיות כי שם היתה רומי הגדולה".

גם המקובל רבי אברהם בן אליעזר הלוי כותב מפורש: "המשיח מוסגר בתוך "קן ציפור" בגן עדן בפתח הפונה לרומי, והיא עיר אחת בארץ הגליל שנקראת 'רומי'.

וכן כתב החיד"א "דע שהיה עיר אחת בארץ ישראל, ושמה רומי על שם רומי הידועה ובה יושב הקיסר לפעמים".

גם הגה"ק רבי שלמה מחלמא בספרו 'חוג הארץ' זיהה את רומה בגליל.

גם הגאון רבי יחיאל הלפרין בעל "סדר הדורות" כותב על לווית רבי יוסי בן קיסמא שגדולי רומי הגיעו להלווייתו שהייתה ברומי בארץ ישראל.

שנזכה לביאת משיח צדקינו בב"א

• • •

[1] ממלכת כהנים יחזקאל לח עמ' שכג

[2] ראה הגאון החסיד מווילנא עמ' קפט

[3] רשימות תלמידים לבית בריסק, הובא בספרו של רבי דב אליאך.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר