היסטוריה ואקטואליה

"המשיח ילמד דווקא את ספר חשבון הנפש"

מיכאל אליהו אהרון בן רבי משה כלפא זגביב מעביר "סדנאות מוסר" בניו יורק, פריז ותל אביב; מה הוא חושב על הספר "חשבון הנפש" ומה תשובתו לטענות שהועתק מגוים (מאמר)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
מיכאל אליהו אהרון בן רבי משה כלפא זגביב, מוסר "סדנאות מוסר" ב'חשבון הנפש' (צילום: באדיבות המצולם)

פרק כ': תגובה מרתקת במיוחד על סדרת המאמרים אודות החכם הגליצאי מנדל לפין וספרו 'חשבון הנפש' קיבלנו מאת מיכאל אליהו אהרון בן רבי משה כלפא זגביב הי"ו, (שמרוב ענוותנותו התעקש לבל אכתוב עליו ר').

זגביב, יליד צרפת בשנת תשכ"א (1961), ממשפחת מקובלים דיינים נודעת, למד בישיבת התפוצות בירושלים בצילו של הגאון רבי מרדכי גולדשטיין זצוק״ל, שם לדבריו, נפתחו לו שערי חכמה ומוסר, ומאז דבק בהמלצתו של הרמח״ל ללמוד מוסר.

אחרי ש"חרש" את כל ספרי המוסר, נודע לזגביב על ספר 'חשבון הנפש' לחכם הגליצאי מנדל לפין, והוא למד אותו לא פחות מארבעים פעמים, ומאז החל להפיץ את תורתו בכל העולם, ושנים רבות הוא מוסר "סדנאות מוסר" כלשונו (ונראה שמתכוון ל"וועדים" בשפה הישיבתית) בניו יורק, פריז ותל אביב.

מיכאל אליהו אהרון בן רבי משה כלפא זגביב (באדיבות המצולם)

לדברי זגביב, רק ספר 'חשבון הנפש' פותח שערי חכמת יראת שמים, ואת הטענות כנגדו שהרעיון של י"ג מידות מוסר לקוח מהגויים, מגיב זגביב ומצטט משנה מפורשת: "חכמה בגוים תאמין".

ביקורות נוקבת טוען זגביב כנגד הטוענים כנגד 'חשבון הנפש', שכן בימינו לדבריו מצוי: "עבודה זרה לשם שמיים, אדמו"רים, קברים, הילולות וכו', זה כולם עושים, אפילו שזאת עבודה זרה גמורה לפי שיטת הנפש החיים".

את תגובתו מסיים זגביב: "בטוחני במיליון אחוז שהמשיח ילמד דווקא אך ורק את ספר חשבון הנפש, ולא סתם בדיוק לפני הגאולה, עושים כתבה ארוכה עד כדי כך על ספר מוסר זה".

• • • • •

להלן תגובתו המלאה באדיבותו:

לכבוד הרב ישראל שפירא

שמי מיכאל אליהו אהרון בן רבי משה כלפא זגביב. אין לי שום תוארים ב״ה.

ברצוני להגיב על מאמריך בנושא הפולמוס סביב הספר 'חשבון נפש'

נולדתי בצרפת בשנת 1961, דור עשירי לשלשלת תלמידי חכמים, דיינים, ומקובלים.

בגיל 17 עזבתי את צרפת וזכיתי ללמוד בצל הגאון הרב מרדכי גולדשטיין זצוק״ל, מחכמי תנועת המוסר, בישיבת התפוצות בהר ציון תובב״א, שם נפתחו לי שערי חכמה ובמיוחד שערי יראת שמיים והבנתי שצריך להשקיע המון זמן ועיון בספרי מוסר וכלשון הרמח״ל בהקדמתו.

בקראי את כל ספרי מוסר שיכלתי להשיג, וכך נודע לי על ספר חשבון הנפש. כרוב בני הישיבה, לא הבנתי כלל על מה מדובר, כי לשונו קשה להבנה, ובמיוחד בזמננו. אבל השקעתי לימוד בעיון ספר זה 40 פעמים מהתחלתו ועד סופו (227 סימנים) ובאמת יגעת ומצאת, תאמין, ואשריי שזכיתי לחכמת היראה. כתבתי פירוש לספר נורא זה, והחלטתי ללמד אותו לכל מאן דבעי. הכנתי 'סדנאות מוסר' בניו יורק, בפריז, ובתל אביב.

בהקדמתו לספר קדוש זה, הרב יצחק איזיק שר כותב שעל שני רעיונות מרכזיים נוסד הספר. הראשון זה לדעת להבין ולהכיר דרכי יצירת המחשבה, דהיינו להבין היטיב איך התת מודע פועל, ואיך מודעות פועלת. היסוד השני, זה להבין כח ההרגל.

מיכאל אליהו אהרון בן רבי משה כלפא זגביב, מוסר "סדנאות מוסר" ב'חשבון הנפש' (באדיבות המצולם)

אחרי בלותי 40 שנה על כל ספרי מוסר בעולם, אני יכול לטעון בברי חזק שיש רק ספר מוסר אחד שפותח שערי חכמת יראת שמים, וזה הספר, קודש קודשים, ספר 'חשבון הנפש'. ספר זה נחלק ל- 227 סימנים. תאורית הספר מתחילה בסימנים 1 עד 12 ,50 עד 60, אבל עיקר תאורית התת מודע מופיעה רק בסוף הספר בסימנים 197 עד 219. כל שאר הספר עוסק באפליקציות לתאוריה זו.

רוב האנשים שלא הבינו את הספר, רק שמו לב לזה שהמחבר הקדוש לקח חכמה איפה שהייתה בזמנו, דהיינו גוי חכם, אבל כן כתיב מכל מלמדי השכלתי! (ומעשה ברבי יהודה הנשיא יוכיח ששינה את דעתו להסכים עם דעת גוי מוחלט).

אלא שלצערי, אלו אנשים מבולבלים ששמו לב רק לטפל ולא לעיקר. כי בטוחני שלא קראו את 227 הסימנים של הספר. כי לצערי אין להם לא חכמה ולא יראה.

יש נפקא מינא גדולה אם להגדיר כ״משכיל״ כל מי שמתעניין בחכמת הגוים. כי כתוב מכל מלמדי השכלתי, תן לחכם ויחכם עוד. ובמיוחד כשמדובר בחכמה היחידה במינה שהיא יראת השם!

לכן כל בר דעת שבאמת קרא את 227 הסימנים בספר, ובמיוחד לפי שיטת רבי ישראל סלנטר זצוק״ל, דהיינו ההוצאה לאור שלו של הספר, שבו הוסיף מראה מקום של הסימנים, יודה בבירור, אך ורק אם למד בעיון גדול, שאלו לא רק דברי חכמה, אלא כולו קודש קודשים בקנין יראת שמיים.

אבל רוב המקטרגים לא קראו את הספר במלואו, כי כשאין יראה, לא יכולים להבחין חכמה. וכששמחתי לקרוא את המאמרים שלך ב״כיכר השבת״ לא יכלתי להסתפק ולא להגיב.

הרי משנה מפורשת חכמה בגוים תאמין! אלא שהטוענים לא יכלים להבחין מושג ״חכמה״ ממושג ״תורה״, לכן הם אוחזים בתורה ושכחו מה זה חכמה. רק שגם כתוב אם אין חכמה אין יראה. לכן לא פלא שכמה אנשים נדהמים מדברי חכמה הבאים מגוים, כי הם חושבים שזה תורה, לא חכמה. אבל לעבוד עבודה זרה לשם שמיים, אדמורים, קברים, הילולות וכו׳, זה כולם עושים, אפילו שזאת עבודה זרה גמורה לפי שיטת הנפש החיים.

וליתר ביאור: חז"ל אומרים, סברא היא למה לי קרא? דהיינו, סברא אמיתי ( כמו למשל סברת מאי חזית דדמא דידיה סומק טפי) לא מצריך שום פסוק מתורת משה! כי סברא, לפי שיטת חשבון הנפש, כהקדמת ר׳ יצחק אייזיק שר, נובעת ממידות פנימיות בתת המודע. והיינו דרך ארץ קדמה לתורה. אבל לפי מה שקראתי במאמר שלך. כל אחד עם ה״רבי״ שלו, והעיקר ש״הוא״ לא המשכיל. וזאת התגובה, להסתתר מאחרי גדולים, במקום להגיד סברא ישרה, היא נמצאת אך ורק אצל אלו שלא יכולים להגיד סברא ישרה, כי המידות שלהם עוד לא מתוקנות. ( כמו שאמר ר׳ ישראל סלנטר לכל הגדולים שטענו נגדו, אין לי מה להגיד לכם, כולכם משוחדים).

לא פלא שהיום רבו החמורים נושאי ספרים, ועזבו אותנו לאנחות בעלי סברא. כי אם אין חכמה, כח הסברא, אין יראה. וכשאין יראה, ברחו כל הסברות הישרות. כמאמר המשנה, בעקבות משיחא חכמות סופרים תסרח, ואז בוודאי, ויראי חטא ימאסו, ולמה? כי האמת תהא נעדרת.

ה' יצלינו ויציל את כל גדולי ישראל מהבושה הגדולה הבא אליהם (ככתוב בפסיקתא רבתי), ובמהרה יגאל אותנו השתא בעגלא ובזמן קריב, אמן. בטוחני במיליון אחוז שהמשיח ילמד דווקא אך ורק את ספר חשבון הנפש, ולאו דווקא את שיטת הי״ג מידות! לא סתם בדיוק לפני הגאולה, פתאום עושים כתבה ארוכה עד כדי כך על ספר מוסר זה!

הכותב אך ורק למען היראה הקדושה

מיכאל אליהו אהרון זגביב

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות