היסטוריה ואקטואליה

המחלוקת בתוך ברסלב: האם רבי נחמן סבר שיש ללמוד בלי הבנה כלל?!

בעקבות סדרת המאמרים המעמיקה, אודות שיטות הלימוד השונות של גאוני ליטא, ישראל שפירא מתעמק כעת בדעתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע בנושא (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
ציונו של רבי נחמן מברסלב, באומן (צילום: Yossi Zeliger/Flash90)

פרק א': לפני מספר חודשים פרסמנו סדרת מאמרים מעמיקה, אודות שיטות הלימוד השונות של גאוני ליטא. נתעמק כעת בדעתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע כפי שהובא בשיחות הר"ן ע"ו.

רבי נחמן סיפר הרבה מעניין זה שטוב ללמוד במהירות, ולא לדקדק הרבה בלימודו, אלא ללמוד בפשיטות בזריזות, ובלי לבלבל דעתו הרבה בשעת לימודו מעניין לעניין, רק יראה להבין הדבר בפשיטות במקומו.

והמשיך וביאר שאם לפעמים אינו יכול להבין דבר אחד, אל יעמוד הרבה שם ויניח אותו העניין וילמד יותר להלן. ועל פי הרוב ידע אחר כך ממילא מה שלא היה מבין בתחילה כשילמד כסדר בזריזות להלן יותר.

ואם ישארו איזה דברים שאף על פי כן לא יוכל לעמוד על כוונתו, מה בכך? כי מעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל, כי על ידי ריבוי הלימוד שילמד במהירות ויזכה ללמוד הרבה, על ידי זה יזכה לעבור כמה פעמים אלו הספרים שלומד, לגמרם ולחזר להתחיל ולגמרם פעם אחר פעם, ועל ידי זה ממילא יבין בפעם השני והשלישי כל מה שלא היה מבין בתחילה, כל מה שאפשר להבין ולעמוד על דבריהם.

ועל ידי זה יכולים לזכות ללמוד הרבה מאוד, לגמור כמה וכמה ספרים, וגם יזכה להבין הדברים יותר מאשר היה לומד בדקדוק גדול, כי זה מבלבל מאוד מן הלימוד. אבל כשירגיל עצמו ללמוד במהירות בלי דקדוקים הרבה, התורה תתקיים בידו, ויזכה ללמוד הרבה מאוד, גמרא ופוסקים כולם, ותנ"ך ומדרשים וספרי הזוהר וקבלה ושאר ספרים כולם. כי האדם צריך לגמור בכל שנה ש"ס עם הרי"ף והרא"ש, וארבעה שולחן ערוך הגדולים, וכל המדרשים כולם, וכל ספרי הזוהר ותיקונים וזהר חדש, וכל ספרי קבלה מהאר"י זכרונו לברכה, וגם צריכין ללמוד - מוסיף רבי נחמן - איזה שיעור ביום בקצת עיון.

לכאורה מעט סתירה יש בדבריו הקדושים, שכן בליקוטי מוהר"ן סימן ל"א מובא כי שלימות האדם הוא שיהיה צדיק ולמדן, כי אם אינו למדן, אמרו חכמינו, זיכרונם לברכה, ולא עם הארץ חסיד. ולמדן בלבד בוודאי אינו כלום, כי אפשר להיות למדן ורשע גמור חס ושלום, ולא זכה נעשית לו סם מוות. על כן צריך שיהיה למדן בתורה וחסיד במעשים טובים.

עוד קשה, שכן בליקוטי מוהר"ן סימן א' מובא שכדי להכניע את היצר הרע יש צורך ללמוד תורה בכח, (דהיינו ללמוד בעיון ובעמל ויגיעה).

עוד קשה שבליקוטי מוהר"ן סימן ק"א מובא שמי שלומד בעיון, דהיינו שמעיין ומבין בחכמות התורה, על ידי זה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, דהיינו שמתבטלים ממנו התאוות והמידות הרעות שלו.

אלא נראה שיש לבאר בדברי רבי נחמן לענ"ד, שאכן יש צורך גם בלימוד בעיון, אלא שקודם יש ללמוד את כל התורה בבקיאות, ועל ידי שלומדים כמה פעמים מבינים בכל פעם יותר ויותר, עד שזוכים לעיין ולהבין היטב את כל התורה.

יש לציין שמוהר"ש שיק מיבניאל מפרש בדברי רבי נחמן בשיחות הר"ן ע"ו פירוש מחודש ומקורי כי כוונתו שיש ללמוד בגרסה בעלמא בלא הבנה כלל.

אבל רוב רבני ברסלב לא קיבלו כך: הם פירשו שהכוונה ללימוד בבקיאות, וכן הדגישו גם חשיבות על לימוד בעיון, והסבירו שהדרך להגיע ללמוד בעיון זה על ידי לימוד בקיאות תחילה וצריך אדם לעבור ולדעת את כל חלקי התורה. (עוד בעניין זה, ראה בקונטרס 'אש זרה', בו הובאו הטענות של רוב מנין ובנין רבני ברסלב כנגד פרשנותו של מוהר"ש שי"ק בדברי רבי נחמן בנושא).

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות