הקרב על שיטות הלימוד

"למה ספרדים משיגים דווקא על ספרדים?!" | המחלוקת בין הגר"י יוסף לגר"מ מאזוז

כתבת המגזין בה נחשפה דעתו של ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז, על שיטת הלימוד והפלפול של הגאון הנודע רבי חיים מבריסק, הדהימה את העולם התורני ספרדי | אך מתברר כי בתקופה האחרונה מתעצמת המחלוקת בנושא בין הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף, לבין הגר"מ מאזוז | הציטוטים (חרדים)

75
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כשהרב מבריסק לא הרשה לרב שך לקחת את התפקיד החשוב

לאחר פטירתו של ראש ישיבת "תורה ודעת", פנו ראשי ומנהלי הישיבה שבניו יורק להגרא"מ שך בהצעה כי יאות לעמוד בראשות הישיבה; אלא שהרב מבריסק אסר עליו - וזו הסיבה (עולם הישיבות)

11
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"הלימוד שנתפשט בישיבות - מביא עזות וחוצפה ובטל השקידה לגמרי"

דבריו של הרידב"ז כנגד ממסד הישיבות בתקופתו שפורסמו באתר 'כיכר השבת' הדהימו את קהל הגולשים; מסתבר שישנה עוד אגרת חריפה במיוחד מאת הרידב"ז (היסטוריה)

12
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

המשגיח שגער בתלמידים המתפלפלים; "דער אמת ליגט אופן ארט"

בישיבת חכמי לובלין בפולין, בעוד שראש הישיבה הגאון ר' מאיר שפירא, היה ידוע כעוקר הרים ושעוריו וספריו בנויים על פלפולים חריפים - משגיח הישיבה, התנגד בתוקף ובחריפות לשיטת הפלפול (היסטוריה)

5
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כשרבי איסר זלמן מלצר שינה את שיטת הלימוד של הירושלמים

כאשר עלה הגאון רבי איסר זלמן מלצר לארץ ישראל, רעשה ירושלים רבתי. הוא התמנה לכהן כראש ישיבת 'עץ חיים' ושינה את שיטת הלימוד (היסטוריה)

10
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

רמת למדנותם של חכמי ירושלים; מה חשב הראי"ה קוק?

לחלק מאנשי הישוב הישן לא היה נח בבחירתו של הראי"ה קוק לרבה הראשי של ארץ ישראל, והללו נלחמו כנגדו בשצף קצף. מה הוא סבר בעניין רמת למדנותם של חכמי ירושלים? (היסטוריה)

15
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם החפץ חיים ראה בעליית חובבי ציון כאתחלתא דגאולה?

פרופ' מרדכי ברויאר כתב על תחלופת המכתבים בין החפץ חיים לגר"ש שקופ כי החפץ חיים ראה בעליית חובבי ציון והתנועה הציונית כאתחלתא דגאולה; האמנם?! (היסטוריה)

70
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כשרבי שמעון שקופ נימק: "מדוע אני לא לומד קדשים?"

פעם החפץ חיים הזמין אליו את הגאון האדיר רבי שמעון שקופ ראש ישיבת גרודנא, וביקש ממנו שיתחיל ללמוד קדשים בישיבתו; מה היו הנימוקים ומה השיב הגר"ש? (היסטוריה)

7
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם על-פי המקובלים יש ללמוד ללא הבנה כלל?!

האם יש ללמוד בגרסה בבקיאות בלא הבנה כלל בעיון? יש שמצאו מקורות לכך בכתבי רבנו בחיי תלמיד הרשב"א, והשל"ה הקדוש; ומה סבר מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל? (היסטוריה)

11
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם רבי נחמן מברסלב סבר שיש ללמוד בלי הבנה כלל?!

בעקבות סדרת המאמרים המעמיקה, אודות שיטות הלימוד השונות של גאוני ליטא, ישראל שפירא מתעמק כעת בדעתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע בנושא (היסטוריה)

18
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

תשובת הגר"ש פישר לדברי הגר"ע יוסף נגד הפלפול הליטאי

הגר"ש פישר זצ"ל טען כי לא ניתן להביא ראיות מהמהר"ל מפראג והשל"ה הקדוש נגד שיטת הפלפול הליטאית; ומה כתב בספר 'חמדת ימים' על השיטה? (היסטוריה)

37
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

דעתו החריפה של מרן הגר"ע יוסף נגד הפלפול הליטאי

"ומה מאד יש להצטער בראותנו כמה מבחירי בחורי ישראל המבלים את כל זמנם רק בפלפולים של הבל", התבטא מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל נגד שיטת הפלפול הליטאית (היסטוריה)

48
| ישראל שפירא |

בדין קידוש ביום שישי מבעוד יום

המרדכי במגילה והרבינו טוביה סוברים שתוספת שבת הוי דין דרבנן, הקושי שבדברי הרבינו טוביה וביאור הקובץ שיעורים את שיטת הרבינו טוביה. הפלפול השבועי (מדור יהדות)

הרב יהודה שטרן |

לפלפל לצד הנרות: המהדרין מציתין

עקרות הבית סובלות במשך ימי חנוכה משעווה הנוטפת מנרות השמש בהם מדליקים את נרות החנוכה. האברך ר' פסח היילפרין מצא פיתרון: הדלקה במצית • הכניסה רק ללמדנים (חנוכה)

24
| פסח היילפרין |

קטן שהגדיל בעומר סופר בברכה?

פלפול לחג: הרב יהודה שטרן בפלפול מרתק: האם קטן שהגדיל בספירת העומר יכול להמשיך ולספור בברכה? האזינו לשיעור

5
| הרב יהודה שטרן |

היתר קריאת פסוקים מיוחדים לרפואה

הודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: על היתר קריאת פסוקים מיוחדים לרפואה ופרנסה. פלפול מרתק על פרשת שמות (יהדות, פרשת השבוע) הודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: על היתר קריאת פסוקים מיוחדים לרפואה ופרנסה. פלפול מרתק על פרשת שמות (יהדות, פרשת השבוע)

12
| הרב יהודה שטרן |

פלפול: מתי חייבים בכבוד האח הגדול

פרשת ויחי: הרב יהודה שטרן מגיש פלפול מעמיק בפרשת השבוע, פרשת ויחי. והפעם: דין כיבוד האח הגדול נלמד מייתור מהאות "ו" של כבד את אביך ואת אמך (יהדות, שבוע)

7
| הרב יהודה שטרן |

פלפול בפרשה: קריאת שמע הלכה למעשה

פרשת ויגש: יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: מחלוקת האם מצוות צריכות כוונה, ופסק השולחן ערוך כי בקריאת שמע יש לכוון כוונה של ייחוד ה'. פרשת ויגש: יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: מחלוקת האם מצוות צריכות כוונה, ופסק השולחן ערוך כי בקריאת שמע יש לכוון כוונה של ייחוד ה'

6
| הרב יהודה שטרן |

פלפול בפרשה: בדין שיעבוד הערב למלווה

פרשת מקץ: יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: הפרשה אומרת אנכי אערבנו מידי תבקשנו - האם מקור דין ערב מהפסוק אנכי אערבנו? האזינו לשיעור

9
| הרב יהודה שטרן |

מתפלפלים בפרשה: בדין לא תשנא אחיך

יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: חלוקת הראשונים האם עוברים על לאו דלא תשנא גם כשמראה לחבירו את שנאתו? האזינו לשיעור. יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: חלוקת הראשונים האם עוברים על לאו דלא תשנא גם כשמראה לחבירו את שנאתו? האזינו לשיעור

6
| יהודה שטרן |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר